gemeente Landsmeer | Jaarverslag 2022 gemeente Landsmeer toont overschot

Nieuwsbericht Jaarverslag 2022 gemeente Landsmeer toont overschot

Gepubliceerd op: 20 juni 2023 16:05

Het Jaarverslag 2022 van de gemeente Landsmeer laat een overschot zien van ruim 1 miljoen euro. Het overschot wordt, na vaststelling door de gemeenteraad, aan de algemene reserve toegevoegd.

"Enerzijds is het natuurlijk erg prettig als je de Algemene Reserve kunt versterken, want dat is hard nodig. Anderzijds moeten we ons wel realiseren dat de oorzaak onder ander is dat er plannen niet konden worden uitgevoerd, omdat wij in een verkiezingsjaar zaten. Daardoor stonden bestuurlijke initiatieven maandenlang op een laag pitje". Aldus wethouder Bas ten Have, die Financiën in zijn portefeuille heeft.

Behalve het overschot heeft het college ook al geld opzij gezet in een zogenaamde 'bestemmingsreserve' voor het 700-jarig bestaan van Landsmeer en voor wat kleinere eenmalige activiteiten. Daardoor ontstaat er wat extra ruimte in de begroting. Momenteel is het in april 2023 aangetreden college volop aan de slag om Landsmeer een aantrekkelijke woon- en werkomgeving te laten zijn voor inwoners en bezoekers. De ambities hiervoor staan in het collegeprogramma dat binnenkort samen met de Perspectiefnota 2024 (ofwel de vooruitblik voor de komende jaren) aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd.

Het Jaarverslag 2022  wordt in de commissie van 6 juli 2023 besproken, waarna het Jaarverslag op de agenda staat van de gemeenteraad van 13 juli 2023. De gemeenteraad neemt dan een definitief besluit. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad live volgen via www.landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl.