gemeente Landsmeer | Johan Paul de Groot nieuwe griffier gemeente Landsmeer

Nieuwsbericht Johan Paul de Groot nieuwe griffier gemeente Landsmeer

Gepubliceerd op: 25 juni 2021 14:40


Johan Paul de Groot wordt de nieuwe griffier van de gemeente Landsmeer. Hij is donderdag 24 juni 2021 benoemd tijdens de raadsvergadering. De Groot wordt de opvolger van Saskia van Dijk, die elders aan de slag is gegaan. Momenteel is Femke Koekoek waarnemend griffier in Landsmeer. Zij blijft tot medio juli zodat een goede en ordentelijke overdracht kan plaats vinden. Johan Paul de Groot start zijn werkzaamheden als griffier op 1 juli 2021.

Johan Paul de Groot (47) heeft zeer ruime ervaring binnen het openbaar bestuur bij provincie en gemeenten, onder andere als raadslid en wethouder. Hij beschikt over een groot bestuurlijk netwerk. Tot op heden was De Groot werkzaam als beleidsadviseur voor de Provinciale Statenfractie. In deze functie ondersteunde hij beleidsinhoudelijk, juridisch en organisatorisch de Statenfractie. Het werk vertoont veel overeenkomsten met die van griffier. Bij de gemeente Landsmeer zal hij zich verder bekwamen op het vakgebied van griffier.

Johan Paul de Groot: "Naast het prachtige, landelijke karakter van de gemeente Landsmeer spreekt de kleinschaligheid mij aan. Ik hou ervan om als team samen te werken in een kleine organisatie. Ook vind ik het interessant dat Landsmeer geen coalitie of oppositie kent, maar een 'regeerakkoord' op hoofdlijnen en een raad die kaders stelt, het college controleert en de inwoners vertegenwoordigt. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen."

De keuze voor Johan Paul is niet alleen bepaald door zijn geschiktheid voor de functie, maar ook door zijn enthousiasme en motivatie. De gemeente Landsmeer ziet in Johan Paul de Groot een verbinder tussen raad, burgermeester en ambtelijke organisatie zoals dat in de driehoek vorm krijgt. Ook de beleidsmatige advisering en ondersteuning van de raad lijkt in goede handen te liggen bij De Groot. De gemeente kijkt uit naar zijn inzet om samen te werken met de raad, het college, de ambtelijke organisatie en met inwoners en vertegenwoordigers van belangengroepen.