gemeente Landsmeer | Kandidaat-wethouders gemeente Landsmeer bekend

Nieuwsbericht Kandidaat-wethouders gemeente Landsmeer bekend

Gepubliceerd op: 06 juli 2022 10:50


Vandaag, op woensdag 6 juli, maakt de gemeente Landsmeer de kandidaat-wethouders bekend. De coalitiepartijen Lokaal Landsmeer, GroenLinks, Positief Landsmeer en het CDA dragen Marion Breij, Jacobien van Boeijen en Erik Heinrich voor. Na de installatie zullen zij samen met burgemeester Léon de Lange het nieuwe college van burgemeester en wethouders (B&W) vormen. Het college van B&W wordt ondersteund door gemeentesecretaris Peter Küppers.

Op donderdagavond 14 juli zullen naar verwachting de kandidaat-wethouders Marion Breij (o.a. Ruimtelijke Ordening, Wonen, Economie), Jacobien van Boeijen (o.a. Sociaal domein, Duurzaamheid & Milieu, Twiske) en Erik Heinrich (o.a. Financiën, Kunst & Cultuur, Sport, Ruimtelijke Ordening Projecten) worden geïnstalleerd.

De coalitiepartijen hebben ervoor gekozen om drie wethouders voor te dragen, die in totaal 2,0 fte invullen. De voornaamste reden voor deze keuze is dat de continuïteit beter kan worden gewaarborgd, zodat de gemeente niet weer zonder college van B&W komt te zitten zoals dat in de afgelopen twee jaar, tot twee maal toe het geval was.

Met het nieuwe coalitieprogramma 'De gemeenteraad van Landsmeer komt tot de kern(en)!' als uitgangspunt, zal het nieuwe college zich de komende vier jaar gaan buigen over Landsmeerse thema's. De kernwoorden dorps, duurzaamheid, sociaal en zakelijk zullen hier onlosmakelijk mee verbonden zijn.

De complete portefeuilleverdeling van het college B&W zal na de installatie zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

De Gemeente Landsmeer kijkt uit naar een prettige samenwerking!