gemeente Landsmeer | Kappen bomen en nieuwe beschoeiing

Nieuwsbericht Kappen bomen en nieuwe beschoeiing

Gepubliceerd op: 08 februari 2016 10:25

Kappen bomen en nieuwe beschoeiing

Als voorbereiding op de herinrichting van de Gorteslootbuurt is een kapvergunning verstrekt voor bomen in de straten Violierweg, Riethalmweg, Zwanebloemweg en Weegbreesingel. De bomen vormen steeds meer een risico voor schade aan de omgeving. Diverse bewoners hebben daarover hun zorgen geuit tijdens een bewonersbijeenkomst.

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf 8 februari is er gestart met het kappen langs de Weegbreesingel. Na de herinrichting worden er nieuwe bomen terug geplaatst. Vooraf worden waarschuwingsborden geplaatst met het verzoek om auto's, boten en steigers weg te halen. Bewoners zijn via een brief op de hoogte gesteld.

Vanaf begin maart wordt een nieuwe beschoeiingen aangebracht. Deze wordt voorzien van een zware dekplank met daar bovenop metalen ringen waaraan vaartuigen vastgemaakt kunnen worden. Deze constructie zorgt er ook voor dat het op- en afstappen eenvoudiger wordt. Steigers zijn hier dan ook niet meer nodig (en worden niet meer toegestaan).

Als alle werkzaamheden gereed zijn wordt de groenstrook opgeknapt en worden knotwilgen en iepen aangeplant. In de laatste fase vindt verdere herinrichting plaats van het straatwerk, informatie hierover volgt.

Auto's, bootjes en steigers op tijd verwijderen

Als de werkzaamheden starten, moet de gehele oever vrij zijn van auto's, bootjes, steigers en andere obstakels. Het is voor uw eigen risico als u dit niet doet. De gemeente kan overgaan tot het verwijderen van auto's, bootjes of steigers die de werkzaamheden belemmeren. De verwijderde objecten worden door de gemeente opgeslagen. Deze kunt u tegen betaling van de opslagkosten weer ophalen. Meer informatie over de regelgeving voor het plaatsen van steigers kunt u vinden in het 'Handhavingsbeleid steigers' op de gemeentelijke website www.landsmeer.nl (zoekterm 'steigerbeleid').

Meer informatie en contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met Rob Wouda van de afdeling Ruimtelijke Zaken via, tel. 020-48 77 111.