gemeente Landsmeer | Kennisgeving ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Nieuwsbericht Kennisgeving ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Gepubliceerd op: 02 maart 2021 07:25

Van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het daarvoor opgestelde Milieueffectrapport. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol wijzigen om daarin het Nieuw Normen en Handhavingsstelsel voor Schiphol (NNHS) juridisch vast te leggen, inclusief het maximumaantal vliegbewegingen van 500.000 per jaar en 29.000 in de nacht. Het NNHS dwingt Schiphol om zoveel mogelijk de start- en landingsbanen in te zetten die de minste hinder veroorzaken. Ook wordt de aangescherpte vierde baanregel vastgelegd.

Documenten bekijken

Alle relevante documenten staan op www.platformparticipatie.nl/luchthavenverkeerbesluit. 

Online Informatiebijeenkomsten

In online informatiebijeenkomsten worden de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het milieueffectrapport toegelicht. Op www.luchtvaartindetoekomst.nl vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten en hoe u zich kunt aanmelden. Na de toelichting is er gelegenheid om in themasessies uw vragen te stellen. De bijeenkomsten vinden plaats op:

dinsdag 9 maart 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur;
dinsdag 9 maart 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur;
donderdag 11 maart 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur;
donderdag 11 maart 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur.