gemeente Landsmeer | kick-off sportakkoord Landsmeer: 2 maart voor en met inwoners

Nieuwsbericht kick-off sportakkoord Landsmeer: 2 maart voor en met inwoners

Gepubliceerd op: 21 februari 2020 16:30

Op maandag 2 maart kunnen inwoners meewerken aan de ontwikkeling van sport en bewegen in Landsmeer. Inwoners en organisaties zijn van harte uitgenodigd om de kansen en uitdagingen rondom sport en bewegen samen uit te werken tot het Sportakkoord Landsmeer.

Datum: Maandag 2 maart 2020
Locatie: Sporthal Landsmeer, Marktplein 11.
Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Wie zijn uitgenodigd?
Sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Niet eerder is op deze manier zo'n brede lokale samenwerking op het gebied van sport en bewegen tot stand gekomen.

Wat is een sportakkoord?
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in juni 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners het Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. VWS stimuleert gemeenten om lokale en/of regionale sportakkoorden af te sluiten. In het Sportakkoord Landsmeer maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente willen bereiken. Meer uitleg over het sportakkoord ziet u in de video 'Sportakkoord' en op www.sportsupport.nl/sportakkoordlandsmeer. 

Planning Sportakkoord
Maandag 2 maart is de aftrap. Het doel van deze avond is om zoveel mogelijk input van iedereen op te halen. Een nog te vormen kernteam (vertegenwoordigers van diverse sectoren) verwerkt de input tot een concept visie en actieprogramma, hét Sportakkoord Landsmeer.
De voorstellen worden, volgens de huidige planning, eind mei weer aan alle betrokkenen en geïnteresseerden om met elkaar het sportakkoord te bekrachtigen en vervolgafspraken te maken.

Om het proces tot realisatie van het sportakkoord te begeleiden is sportformateur Bas de Wit aangesteld. Aanmelden voor de kick-off graag via: sportakkoord.landsmeer@sportsupport.nl. Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar wel input wil leveren kunt u dit ook via hiervoor genoemd mailadres kenbaar maken.