gemeente Landsmeer | Klankbordgroepen windmolens in Amsterdam

Nieuwsbericht Klankbordgroepen windmolens in Amsterdam

Gepubliceerd op: 19 oktober 2021 16:15

In mei 2021 heeft Amsterdam de zoekgebieden voor de nieuwe windmolens aangewezen. Nu, in de reflectiefase, worden er verschillende activiteiten georganiseerd om ervoor te zorgen dat Amsterdammers en belanghebbenden nog een keer hun wensen en zorgen kunnen aangeven. Door mee te doen, draagt u bij aan informatie voor de gemeenteraad. Hiermee kan de raad later een goede keuze maken over de mogelijke locaties voor windmolens in Amsterdam doordat de verschillende belangen gehoord zijn.

Verschillende klankbordgroepen geven feedback in de reflectiefase. Zij geven ook aan wat zij belangrijk vinden in het proces om windmolens te plaatsen. In de reflectiefase gaat men in gesprek met één stedelijke klankbordgroep, 4 lokale klankbordgroepen en 2 thematische klankbordgroepen over natuur en gezondheid.

U kunt zich tot en met 26 oktober a.s. inschrijven voor een klankbordgroep, als u als bewoner een belangengroep vertegenwoordigt. De inschrijving is ook open voor bewoners van buurgemeenten.
Lees meer over de klankbordgroepen en aanmelden