gemeente Landsmeer | Kom langs op het Duurzaamheidsatelier

Nieuwsbericht Kom langs op het Duurzaamheidsatelier

Gepubliceerd op: 23 november 2017 16:15

Uitnodiging Duurzaamheidsatelier Landsmeer
woensdagavond 6 december 2017, 19.00-21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur), Gemeentehuis Landsmeer

Hoe ziet een duurzaam Landsmeer in 2025 er uit? Om hier een beeld bij te krijgen en ambities op te formuleren ontwikkelt de gemeente Landsmeer een nieuwe Duurzaamheidsvisie. Maar de gemeente kan en wil dit niet alleen & hoort daarom graag ook uw mening, ideeën en suggesties. Waar liggen volgens u de kansen en mogelijkheden voor een duurzaam Landsmeer? Laat uw mening horen en denk & doe mee tijdens het Duurzaamheidsatelier op woensdagavond 6 december a.s. in het gemeentehuis.

De nieuwe Duurzaamheidsvisie gaat zich richten op een achttal deelthema's: Energie, Klimaat, Water, Groen, Afval & Grondstoffen, Mobiliteit, Milieu & Leefomgeving en Duurzame Gemeentelijke Organisatie. Naast het bieden van een algemeen toekomstbeeld voor een Duurzaam Landsmeer, dient de Duurzaamheidsvisie ook als koepel over en verbinding tussen de ambities op deze deelthema's.

Voor het Duurzaamheidsatelier wordt een diversiteit van partijen, organisaties en personen uit Landsmeer uitgenodigd (ondernemers, bewoners(organisaties) en maatschappelijke organisaties) die dan wel een rol (kunnen) spelen voor een duurzaam Landsmeer als geheel, dan wel voor één of meerdere van de deelthema's.

Denkt en doet u mee voor een duurzaam Landsmeer?

Kom dan naar het Duurzaamheidsatelier Landsmeer!

In verband met de voorbereidingen is het handig als u zich vooraf aanmeldt via gemeente@landsmeer.nl.

Graag tot 6 december!

Landschap Landsmeer
Landschap Landsmeer