gemeente Landsmeer | Kom met de gemeente in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer

Nieuwsbericht Kom met de gemeente in gesprek over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer

Gepubliceerd op: 18 september 2018 09:10

Eind 2018 neemt de gemeenteraad een besluit over de bestuurlijke fusie op basis van een voorstel van het college. We willen u, inwoners, ondernemers en verenigingen, niet alleen graag informeren over de actuele stand van zaken.  We luisteren minstens zo graag naar uw mening hierover. Daarom nodigt het college u van harte uit voor informatie- en luistergesprekken. Iedereen is van harte welkom.

Fuseren voor een goede dienstverlening, nu en in de toekomst

In 2015 heeft de gemeenteraad van Landsmeer geconcludeerd dat de gemeente Landsmeer niet langer zelfstandig kan blijven in de huidige vorm. Steeds meer taken worden vanuit het Rijk naar gemeenten overgedragen. Dit is een positieve ontwikkeling. Als gemeente Landsmeer willen wij goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en verenigingen garanderen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dit lukt ons niet alleen. Daarom willen wij fuseren met andere gemeenten. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland moedigen ons aan deze discussie te voeren. Zij gaan ervan uit dat de gemeenteraad van Landsmeer binnenkort een onomkeerbaar besluit neemt over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

Wat betekent een bestuurlijke fusie voor u?

Het bestuur en de organisatie van de gemeente veranderen. De gemeenschap en lokale voorzieningen blijven bestaan. Landsmeerders blijven Landsmeerders, Ilpers blijven Ilpers en Purmerlanders blijven Purmerlanders. Dit was al zo in 1991, toen de huidige gemeente Landsmeer ontstond, en dit zal ook zo zijn als de nieuwe gemeente ontstaat. De fusie is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gemeente uw belangen en de kwaliteit van de dienstverlening kan blijven behartigen. Tegelijkertijd willen we de kosten van de dienstverlening binnen de perken houden.

Wat hebben raad en college tot nu toe allemaal gedaan?

U vindt hier alle documenten over de bestuurlijke toekomst. Ook vindt u hier hetgeen Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland hierover hebben verwoord.

Ophalen van uw mening, wensen en ideeën

De informatie- en luistergesprekken worden georganiseerd om u te informeren. Tegelijkertijd willen we graag van u horen wat u kenmerkend vindt voor Landsmeer. Hoe u denkt over de toekomst van Landsmeer?  Wat vindt u aantrekkelijk en bijzonder aan Landsmeer? Wat moeten we vooral behouden? Of wat moeten we versterken?

In 2015 heeft u in de enquête aangegeven dat u het belangrijk vindt dat de dienstverlening dichtbij blijft, dat verenigingen, het zwembad, de groene leefomgeving en het winkelaanbod blijven bestaan, dat de lokale belastingen niet hoger worden. U koos er voor uw eigen identiteit als Landsmeerder, Ilper of Purmerlander te behouden. Het college hecht veel waarde aan deze onderwerpen.  Daarom gaan we graag met u in gesprek over deze en andere wensen en ideeën die u mee wilt geven over de identiteit van Landsmeer. Deze worden dan meegenomen in het besluitvormingsproces.

Wanneer zijn de informatie- en luistergesprekken?

Er zijn drie informatie- en luistergesprekken. Deze vinden plaats op:

•• maandag 24 september 2018, locatie De Burcht in Purmerland, inloop vanaf 19:30u, begin 20:00u;

•• dinsdag 2 oktober 2018, Dorpshuis Landsmeer (Anton Heyboerzaal) in Landsmeer, inloop vanaf 19:30u, begin 20:00u;

•• woensdag 3 oktober 2018, Dorpshuis De Wije Ilp (foyer) in Den Ilp, inloop vanaf 19:30u, begin 20:00u.

Tijdlijn bestuurlijke toekomst: stappen die zijn gezet door de gemeenteraad

De gemeenteraad stelde op 29 oktober 2013 unaniem de "Toekomstvisie 2025: Ruimte voor kwaliteit" vast. Op 17 december 2015 nam de gemeenteraad het besluit om een ambtelijke samenwerking aan te gaan met Waterland, Oostzaan en Wormerland. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft in 2017 onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van dit besluit. De conclusie was dat het besluit niet uitvoerbaar was en dat Landsmeer het beste kan kiezen voor een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Waterland. Ook de Provincie Noord-Holland koos in gesprek met de gemeenteraad voor een bestuurlijke fusie. In het raadsprogramma 2018-2022 staat dat de gemeenteraad streeft naar een besluit in 2018 richting de bestuurlijke fusie. Waterland en Edam-Volendam zijn de beoogde partners. Van de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland is bekend dat zij bestuurlijk zelfstandig willen blijven. Gedeputeerde Staten constateren dat Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam elkaar in hun samenwerking lijken te vinden. De provincie verwacht van Landsmeer een besluit in 2018 en van Waterland voor de zomer van 2019.

Hier treft u het volledige overzicht aan van alle besluiten van de gemeenteraad van Landsmeer  met betrekking tot de bestuurlijke toekomst. Een compleet overzicht vindt u op de website van de gemeente Landsmeer. Ook kunt u hier de vergaderingen terugluisteren en/of de rapporten lezen.