gemeente Landsmeer | Koninklijke onderscheiding voor Mevrouw M.J. van Campen - Richter en de heer C.J. van Heeringen

Nieuwsbericht Koninklijke onderscheiding voor Mevrouw M.J. van Campen - Richter en de heer C.J. van Heeringen

Gepubliceerd op: 26 april 2017 12:00

Woensdag 26 april zijn mevrouw M.J. van Campen - Richter en de heer C.J. van Heeringen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege bijzondere verdiensten voor de samenleving. Zij kregen de onderscheiding opgespeld door Burgemeester Nienhuis.

M.J. van Campen - Richter

Mevrouw M.J. van Campen - Richter verricht ruim 30 jaar vele activiteiten waarmee zij een bijdrage levert aan de samenleving. Mevrouw Van Campen is mantelzorger, meer dan 10 jaar raadslid geweest en zij heeft in het verleden veel vrijwilligerswerk gedaan.

Zo heeft zij zich 30 jaar ingezet voor de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie als nationaal jurylid maar ook als scheidsrechter en starter. Dit deed zij voor gemiddeld 50 wedstrijden per jaar.

Decorandus is ook 24 jaar lang betrokken geweest bij de organisatie van de Amsterdam City Marathon. Zij gaf o.a. leiding aan een promotie team die het hele jaar door het land trok om de marathon onder de aandacht te brengen. Zij adviseerde de directie omtrent organisatorische en promotionele zaken, zij organiseerde de begeleiding van internationale officials en topsporters en trad als intermediair op binnen de organisatie en naar buiten met externe partijen, daar waar extra aandacht voor een goede communicatie noodzakelijk was.

C.J. van Heeringen

De heer C.J. van Heeringen verricht meer dan 35 jaar geheel vrijwillig en onbetaald een bijdrage aan de sameleving via zijn werk bij o.a. de Gereformeerde Gemeente De Rijp, Gereformeerde Gemeente De Looier in Amsterdam en de Gereformeerde Gemeente Amsterdam Noord.

Jaren is hij diaken geweest in de Gereformeerde Gemeente te de Rijp (1973-1991) en vervolgens een reeks van jaren in de gemeente van Amsterdam (1993-2014). Totaal 39 jaar heeft hij in de kerkenraad zijn verantwoordelijkheden genomen. Sinds 1985 rijdt hij verschillende kilometers om mensen op te halen voor kerkbezoek en hen vervolgens weer thuis te brengen. Ook is hij actief in het bezoeken van mensen die ouder zijn, ziek zijn en/of alleenstaand geworden zijn.

Daarnaast speelt de heer Van Heeringen een grote rol op de reformatorische basisschool De Akker te Amstelveen. Vanaf 2002 rijdt hij al kinderen naar de school, maar sinds zijn pensioen in 2010 rijdt hij vrijwel iedere schooldag kinderen in de schoolbus van en naar school. Dit kost hem zo'n 18-20 uur per week. Omdat hij al zo vaak op school komt, wordt hij ook gevraagd om bij de meeste excursies te rijden, wat hij ook vrijwel altijd doet. Zijn inzet en betrouwbaarheid zijn daarbij uitzonderlijk en van groot belang.

 

Koninklijke Onderscheidingen 2017
V.l.n.r.: de heer Van Heeringen, burgemeester Nienhuis en mevrouw Van Campen - Richter (foto door Ria de Boer).