gemeente Landsmeer | Laadpalen in de gemeente Landsmeer

Nieuwsbericht Laadpalen in de gemeente Landsmeer

Gepubliceerd op: 04 maart 2019 14:20

In de afgelopen anderhalf jaar zijn er diverse laadpalen geplaatst in Landsmeer.  Omdat plaatsing en gebruik vragen oproept, lichten we een aantal zaken toe.

Aanvragen

Het plaatsen en beheer van laadpalen is uitbesteed aan Allego.  Voor de aanvraag en plaatsing worden geen kosten in rekening gebracht, gebruikers van de laadpalen betalen alleen de afgenomen elektriciteit.

Voorwaarden voor plaatsing:

  • De gebruiker is in het bezit van een elektrisch voertuig of kan aantoonbaar maken dat een dergelijk voertuig is aangeschaft maar nog niet is geleverd;
  • De gebruiker parkeert op de openbare weg en heeft geen mogelijkheden tot parkeren op eigen terrein of terrein van de werkgever. Onder parkeren op eigen terrein wordt ook bedoeld het parkeren in een garage of onder een carport;
  • De gebruiker bezit een elektrisch voertuig dat een minimale actieradius van 100 kilometer heeft.

Gebruik

Aangewezen plekken (herkenbaar aan het bord, de laadpaal en de witte belijning) zijn uitsluitend bedoeld voor het laden van elektrische of hybride auto's, parkeren is niet toegestaan. De laadpaal is voor beschikbaar voor iedereen, dus net alleen voor de aanvrager.
Verplaatst de e-rijder het voertuig na het laden niet binnen een redelijke tijdsduur, dan kan men hiervoor beboet worden (€ 95,-). De app Smoov (gratis) kan hierbij ondersteunen, deze geeft een signaal wanneer het laden afgerond is en ook welke plekken in de buurt beschikbaar zijn.

De gemeente kiest allereerst voor het inrichten van 1 laadplek, de ernaast gelegen parkeerplaats kan wel gebruikt worden als laadplek, hiervoor geldt geen beperking ten aanzien van het parkeren

Meer gedetailleerde informatie vindt u onder Diensten en Producten.