gemeente Landsmeer | Landsmeer pakt eenzaamheid bewoners aan

Nieuwsbericht Landsmeer pakt eenzaamheid bewoners aan

Gepubliceerd op: 11 juni 2019 08:00

Eind mei ondertekende wethouder Mandy Elfferich namens de gemeente Landsmeer de vijf pijlers in de lokale aanpak tegen eenzaamheid. Daarmee is het tegengaan van eenzaamheid een speerpunt in de gemeente Landsmeer en is Landsmeer een Eén-tegen-eenzaamheid-gemeente.

De vijf pijlers
Met vijf pijlers zorgen lokale partijen (zoals de gemeente maar ook welzijns- en vrijwilligersorganisaties) voor een duurzame aanpak van eenzaamheid waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt. De pijlers zijn:
• De aanpak wordt ondersteund door het bestuur van de gemeente.
• Het creëren van een sterk netwerk door de bestaande samenwerking met hulp- en dienstverleners in Landsmeer nóg verder uit te breiden.
• De inwoners die lijden onder eenzaamheid worden nauw bij zowel aanpak als activiteiten betrokken, bijvoorbeeld via het maatjesproject en Samenkracht.
• De problematiek wordt voor de lange termijn aangepakt en bestaat dus niet uit allemaal kortlopende projecten.
• Door aan te sluiten bij Eén-tegen-eenzaamheid worden de inspanningen in Landsmeer gemonitord en geëvalueerd.

Door de aanpak in vijf pijlers op te splitsen is het mogelijk om de aanpak van verschillende deelnemende gemeenten te vergelijken en van elkaar te leren. Tegelijkertijd blijft er genoeg ruimte voor een lokale invulling, passend bij Landsmeer.

Vijf pijlers