gemeente Landsmeer | Landsmeer roept buurgemeente Amsterdam op om hun windzoekgebieden nabij de gemeentegrenzen te heroverwegen

Nieuwsbericht Landsmeer roept buurgemeente Amsterdam op om hun windzoekgebieden nabij de gemeentegrenzen te heroverwegen

Gepubliceerd op: 19 mei 2021 15:10


Voor de Regionale Energiestrategie heeft gemeente Amsterdam zoekgebieden aangewezen voor grote windmolens langs hun gemeentegrenzen, waaronder langs de A10 bij het Landsmeerderveld. Omdat hier geen draagvlak voor is onder de inwoners en in de raad van Landsmeer, roept gemeente Landsmeer haar buurgemeente Amsterdam op om hun windzoekgebieden nabij de gemeentegrenzen te heroverwegen.

Brieven aan Amsterdam
Op 10 maart jl. heeft gemeente Landsmeer al een brief naar gemeente Amsterdam gestuurd waarin zij aangeeft dat draagvlak onder inwoners een voorwaarde is in het proces van de Regionale Energiestrategie en dat dit draagvlak voor de zoekgebieden in en rond Landsmeer onvoldoende aanwezig is. Omdat gemeente Amsterdam in haar reactie van 17 mei jl. niet ingaat op dit ontbrekende draagvlak, heeft gemeente Landsmeer op 18 mei jl. nogmaals een brief gestuurd. In deze brief verzoekt gemeente Landsmeer de gemeente Amsterdam om hun windzoekgebieden nabij de gemeentegrenzen te heroverwegen.

Wethouder Mandy Elfferich: "Onder zowel inwoners als de gemeenteraad van Landsmeer leven grote zorgen over de komst van grote windmolens nabij de gemeentegrenzen. Het draagvlak voor grote windmolens ontbreekt. Daarom roepen wij Amsterdam op om onze zorgen serieus te nemen en hun zoekgebieden nabij Landsmeer te heroverwegen. Dat neemt niet weg dat er nog steeds hernieuwbare energie nodig is. We zullen samen met de regio en bij voorkeur ook samen met Amsterdam kijken waar wél geschikte plekken voor energieopwekking zijn. Daar gaan we nu verder mee aan de slag."

Geen draagvlak onder inwoners en in de raad
Een half jaar geleden heeft gemeente Landsmeer een enquête gedaan om het draagvlak onder inwoners te peilen. Hieruit blijkt dat een meerderheid van de deelnemers tegen de windzoekgebieden is. Tijdens de raadsvergadering van 28 januari jl. is in lijn met de uitkomsten van de enquête door de gemeenteraad een motie aangenomen tegen grote windmolens in en nabij Landsmeer.

Regionale Energiestrategie
De windzoekgebieden waar het om gaat, zijn aangewezen in het kader van de Regionale Energiestrategie. Tussen nu en 2050 moeten we landelijk overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Hierin is opgenomen dat alle regio's in Nederland een Regionale Energie Strategie gaan maken. Landsmeer werkt samen met de buurgemeenten in Noord-Holland Zuid aan dit regionale plan om duurzaam energie op te gaan wekken. Voor meer informatie: energieregio Noord-Holland Zuid.