gemeente Landsmeer | Landsmeer wil bestuurlijk fuseren met Waterland en mogelijk met Oostzaan en Wormerland

Nieuwsbericht Landsmeer wil bestuurlijk fuseren met Waterland en mogelijk met Oostzaan en Wormerland

Gepubliceerd op: 22 mei 2019 17:00

Landsmeer wil bestuurlijk fuseren met Waterland en mogelijk met Oostzaan en Wormerland
Collegevoorstel 13 november 2018 ingetrokken, nieuw voorstel aan raad gestuurd

Het college van de gemeente Landsmeer heeft de gemeenteraad voorgesteld om Waterland te benoemen als beoogde partner voor een bestuurlijk fusie. Daarbij wordt nadrukkelijk aangegeven dat Landsmeer ook Oostzaan en Wormerland ziet als potentiële en gewenste partners voor deze bestuurlijke fusie. Het college stelt de raad ook voor dat, indien op geen enkele wijze een bestuurlijke fusie haalbaar is, een ambtelijke fusie bespreekbaar kan worden. Het college geeft hiermee gehoor aan geluiden van inwoners van Landsmeer tijdens het participatie traject in de eerste maanden van 2019. Het college geeft hiermee invulling aan gedachten die zijn gewisseld in de discussie die de gemeenteraad op 16 mei 2019 heeft gehad en een eerder collegevoorstel aan de raad van 13 november 2018 ingetrokken.

In 2018 heeft de huidige gemeenteraad een raadsprogramma opgesteld waarin staat dat de raad ernaar streeft om eind 2018 een besluit te nemen over een bestuurlijke fusie. In september en oktober 2018 heeft het college luistergesprekken georganiseerd om de mening onder de inwoners te peilen. In de eerste helft van 2019 heeft de gemeenteraad een intensief participatie traject gevolgd om alle inwoners te informeren over de Bestuurlijke Toekomst van Landsmeer en de mening nogmaals te peilen en zelf tot een eindoordeel te kunnen komen. Op basis hiervan heeft op 16 mei 2019 de raad richtinggevende uitspraken gedaan dat heeft geresulteerd in het voorliggende raadsvoorstel. Op 23 mei 2019 spreekt de gemeenteraad over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer.

Nieuw raadsvoorstel
In lijn met die wens van de gemeenteraad ligt nu een nieuw concept raadsbesluit voor om een bestuurlijke fusie aan te gaan. Het college adviseert om Waterland te benoemen als beoogde partner. Daarbij wordt nadrukkelijk aangegeven dat Landsmeer ook Oostzaan en Wormerland ziet als potentiele en gewenste partners voor deze bestuurlijke fusie.
Ook stelt het college de raad ook voor dat, indien op geen enkele wijze een bestuurlijke fusie haalbaar is, een ambtelijke fusie bespreekbaar kan worden.
Het college gaat, na een besluit van de gemeenteraad, verkennende gesprekken voeren met de colleges van Waterland, Oostzaan en Wormerland en de uitkomst daarvan delen voor het einde van 2019.
Verder stelt het college de raad voor een zogenaamde quick scan bestuurskracht te doen voor Landsmeer en Waterland als aanvulling op het nu vijf jaar oude bestuurskracht onderzoek van 2014. Deze quick scan zal uiterlijk in september 2019 aan de raad worden aangeboden.
Het college stelt de raad voor om de eerder ingezette intensivering van de ambtelijke samenwerking met de groen-landelijke gemeenten onverkort voort te zetten.
Het vervolgproces van de Bestuurlijke Toekomst wordt samen met de werkgroep 'Bestuurlijke toekomst' van de raad verder ingericht.

Geschiedenis
In 2014 is uit onderzoeken gebleken dat Landsmeer niet meer zelfstandig kan blijven op de huidige manier. Uit extern onderzoek kwam onder meer naar voren dat de bestuurskracht van Landsmeer onvoldoende is.

In 2015 is gekeken naar mogelijke oplossingen om de bestuurskracht te versterken. De gemeenteraad koos eind 2015 voor ambtelijke samenwerking met Waterland, Oostzaan en Wormerland als gewenste oplossing (wilsbesluit).

In 2016 zijn bestuurlijke gesprekken gevoerd en een vijftal ambtelijke projecten opgezet met Waterland, Oostzaan en Wormerland, waarbij Edam-Volendam aansloot.

In 2017 besloten de burgemeesters van Oostzaan en Wormerland met de samenwerking te stoppen en zich te richten op de versterking van de eigen ambtelijke werkorganisatie. De drie overgebleven colleges – Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam – hebben de projecten voortgezet, evenals de oriënterende gesprekken over de toekomst. In opdracht van uw gemeenteraad is onderzocht of het wilsbesluit nog haalbaar was en welke andere oplossingsscenario's haalbaar en wenselijk zijn. Uit gesprekken die het college voerde met de andere colleges, evenals uit het onderzoek dat bureau SeinstravandeLaar heeft uitgevoerd, bleek het wilsbesluit niet haalbaar te zijn en geen oplossing te bieden voor de versterking van de bestuurskracht. Het onafhankelijke advies van SeinstravandeLaar luidde: een bestuurlijke fusie aan te gaan met in ieder geval Waterland en Edam-Volendam.

In 2018 heeft de huidige gemeenteraad een raadsprogramma opgesteld waarin staat dat de raad ernaar streeft om eind 2018 een besluit te nemen over een bestuurlijke fusie.
In september en oktober 2018 heeft het college luistergesprekken georganiseerd om de mening onder de inwoners te peilen.

In de eerste helft van 2019 heeft de gemeenteraad een intensief participatie traject gevolgd om alle inwoners te informeren over de Bestuurlijke Toekomst van Landsmeer en de mening nogmaals te peilen en zelf tot een eindoordeel te kunnen komen. Op basis hiervan heeft op 16 mei 2019 de raad richtinggevende uitspraken gedaan dat heeft geresulteerd in het nu voorliggende raadsvoorstel. Behandeling in de gemeenteraad op 23 mei 2019.