gemeente Landsmeer | Meld vuurwerkoverlast

Nieuwsbericht Meld vuurwerkoverlast

Gepubliceerd op: 27 oktober 2020 15:30

De afgelopen weken zien wij een toename van het aantal meldingen van vuurwerkoverlast. In Nederland is vuurwerk afsteken alleen toegestaan van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Een uitzondering hierop is vuurwerk uit de categorie F1 (zoals sterretjes en knalerwten). Dit mag het hele jaar gekocht en afgestoken worden, zolang het geen overlast of vernielingen veroorzaakt.

Ervaart u overlast van vuurwerk? Meld dit dan via 0900-8844. Uw melding draagt bij aan het in kaart brengen van de locaties en tijden waar het meeste overlast wordt ervaren. De politie en BOA's zullen dan extra op deze plekken controleren.

Gevolgen vuurwerk afsteken
Naast het feit dat vuurwerk afsteken leidt tot overlast voor mensen, dieren en het milieu, riskeert de overtreder een boete van € 400 per overtreding of een gevangenisstraf. Daarnaast kunnen jongeren onder de 18 jaar een Halt-straf krijgen. Bovendien kan een dergelijke veroordeling leiden tot een weigering van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

De ervaring leert dat de overlast vooral wordt veroorzaakt door jongeren. Dus goed dat ouders hierover in gesprek gaan met hun kinderen, ter voorkoming van het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden.

Melden illegale opslag- en verkooppunten
Denkt u dat er ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen en verkocht? Dan kunt u dit ook melden bij de politie via telefoon 0900-8844.
Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.