gemeente Landsmeer | Motie aangenomen met betrekking tot wilsbesluit Bestuurlijke Toekomst

Nieuwsbericht Motie aangenomen met betrekking tot wilsbesluit Bestuurlijke Toekomst

Gepubliceerd op: 19 mei 2017 10:30

De beeld- en oordeelsvormende bijeenkomst van de raad van donderdag 11 mei jl. stond geheel in het teken van de Bestuurlijke Toekomst. In het betreffende wilsbesluit van 17 december 2015 is opgenomen dat een ambtelijke samenwerking met de gemeente Oostzaan, Wormerland en Waterland de voorkeur van de gemeenteraad van Landsmeer heeft. Hier kwam naar voren dat een uitspraak over het onverkort realiseren van het wilsbesluit Bestuurlijke Toekomst nog niet mogelijk is. Wel zijn er op ambtelijk niveau sinds september 2016 een aantal samenwerkingsprojecten opgestart tussen de gemeenten Oostzaan, Wormerland, Waterland, Edam-Volendam en Landsmeer.

Verkenning drie aanvullende scenario's
In de daaropvolgende raadsbijeenkomst van donderdag 18 mei 2017 is vervolgens door D66, VVD, CDA en Lijst Maja van Campen een motie ingediend met betrekking tot het eerder genoemde wilsbesluit. Met deze motie wordt het college verzocht om nadere verkenning van en nader onderzoek naar drie onderstaande scenario's, te weten:
• Ambtelijke fusie tussen Wormerland, Oostzaan (OVER-gemeenten) en Landsmeer.
• Ambtelijke fusie tussen Edam-Volendam, Waterland en Landsmeer
• Ambtelijke fusie tussen Oostzaan, Wormerland, Waterland, Edam-Volendam en Landsmeer.

Terugkoppeling bevindingen

Ook is het college verzocht om de bevindingen van de aanvullende scenario's na het zomerreces te delen. Ook ziet men graag dat uiterlijk december 2018 de uiteindelijke ambtelijke fusie in gang wordt gezet.

Meer ruimte

Aan het einde van de vergadering is de motie bij meerderheid aangenomen. De raad beoogt hier meer inzicht te krijgen in de bestendigheid van mogelijke andere toekomstscenario's. Bovendien wordt met verkenning van meerdere opties voorkomen dat het hele samenwerkingstraject stagneert.