gemeente Landsmeer | Nieuw Beleidsplan Afval en Grondstoffen vastgesteld

Nieuwsbericht Nieuw Beleidsplan Afval en Grondstoffen vastgesteld

Gepubliceerd op: 25 juni 2021 14:45

 

De gemeenteraad van Landsmeer heeft op 24 juni 2021 het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026 vastgesteld. Hierin staan verschillende doelstellingen met betrekking tot het milieu, het serviceniveau en de financiën. Eén van de belangrijkste maatregelen is dat er niet langer apart PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken) ingezameld wordt, maar dit gewoon weer bij het restafval mag. Het PMD wordt dan door middel van nascheiding uit het restafval gehaald en gerecycled. Het nieuwe beleidsplan gaat naar verwachting halverwege 2022 in. Tot die tijd is het belangrijk dat PMD nog wel goed wordt gescheiden.

Wat staat er in het beleidsplan?
Het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen omvat een pakket van maatregelen waarmee de doelstellingen behaald moeten worden. Naast het niet langer inzamelen van PMD zullen de laagbouwwoningen in Landsmeer een extra container krijgen om het oud papier en karton goed te kunnen scheiden. Voor bewoners van hoogbouwwoningen worden de inzamelvoorzieningen verbeterd en wordt ervoor gezorgd dat iedereen de mogelijkheid krijgt zijn GFT apart aan te bieden.

Waarom een nieuw beleidsplan?
Een van de redenen om het beleid aan te passen is omdat in Landsmeer momenteel nog veel restafval per inwoner vrijkomt. Het verwerken van restafval wordt steeds duurder en de last op het milieu groter. Ook zijn de technieken rond het inzamelen en verwerken van afval de afgelopen jaren heel erg verbeterd. Daarom is het van belang het beleid aan te passen om de kostenstijging voor de komende jaren te beperken en de VANG-doelstellingen (VANG- programma: van afval naar grondstof) te benaderen.

Wethouder Mandy Elfferich: "We zien dat we in onze gemeente een slag kunnen maken om de basis beter op orde te krijgen. We willen door deze nieuwe richting de kostenstijging de komende jaren beperken en zorgen dat we als gemeente minder restafval aanbieden en beter scheiden. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar uiteindelijk ook voor onze portemonnee."

Hoe is dit beleidsplan tot stand gekomen?
In maart heeft het college een aantal scenario's aan de gemeenteraad voorgelegd, die zouden moeten leiden tot een verbetering van het afvalbeleid. Aan de gemeenteraad is gevraagd om een afweging maken tussen het zoveel mogelijk benaderen van de VANG- doelstellingen en tegelijkertijd te kijken hoe de kostenstijging het meest beperkt kan worden. De gemeenteraad heeft toen gekozen voor het scenario 'Nascheiding PMD' waarop dit beleidsplan gebaseerd is. Daarna is een enquête afgenomen onder de inwoners van Landsmeer. Hier deden bijna 250 inwoners aan mee. De uitkomst hiervan heeft bijgedragen aan het opstellen van het plan.

Hoe nu verder?
De komende maanden zal het Uitvoeringsprogramma worden opgesteld en worden nieuwe aanbestedingen gedaan om nieuwe contracten af te sluiten. Naar verwachting kan het nieuwe beleidsplan ongeveer halverwege 2022 uitgevoerd worden. Voor die tijd zal door middel van een uitgebreide communicatiecampagne iedereen in Landsmeer geïnformeerd worden over hoe Landsmeer straks zijn afval kan aanbieden.