gemeente Landsmeer | Nieuw BIBOB-beleid in Landsmeer

Nieuwsbericht Nieuw BIBOB-beleid in Landsmeer

Gepubliceerd op: 31 maart 2020 17:50

Het college van B&W van Landsmeer heeft een nieuwe Bibob-beleidslijn (2019) vastgesteld. De Wet Bibob staat voor Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen. Het is een bestuursrechtelijk instrument om personen en/of bedrijven die zaken willen doen met de gemeente te screenen op hun integriteit. Het heeft als doel om misbruik van vergunningen, subsidies of vastgoedovereenkomsten te voorkomen. In een Bibob-toets wordt onderzocht wat de herkomst is van het geld dat door de personen en/of bedrijven wordt gebruikt voor hun investering. Ook wordt er gekeken of er sprake is van een stromanconstructie, door achtergrondonderzoek te doen naar bijvoorbeeld de verhuurder, de financierder en/of de partner. De behandeling van de aanvraag wordt pas voortgezet als er geen twijfel meer is over deze onderwerpen.

Waarom Bibob?

De gemeente krijgt steeds vaker te maken met ondermijnende criminaliteit. Dit is een vorm van misdaad die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin schaadt. Criminelen maken gebruik van legale structuren – zoals vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten – om criminele activiteiten uit te voeren. Dit heeft tot gevolg dat de reputatie van de overheid wordt aangetast. Met de Wet Bibob wordt er voorkomen dat de overheid (in)direct criminele organisaties faciliteert.

Wat is er nieuw?

Sinds 2013 past de gemeente Landsmeer de Bibob-toets toe bij horecavergunningen. Door het nieuwe Bibob-beleid zal de gemeente het Bibob-instrument vaker inzetten, om zo drempels op te werpen voor ondermijnende criminele activiteiten. De Bibob-toets zal vanaf nu altijd toegepast worden bij Wabo-vergunningen met een bouwsom vanaf € 250.000, bij grotere evenementen met een investering vanaf € 10.000 en vastgoed- en/of grondtransacties met een waarde vanaf €250.000. Daarnaast zijn er risico-branches aangewezen, zoals kapsalons, sportscholen en zonnestudio's. Als een aanvraag (Wabo/vastgoedtransactie) betrekking heeft op een van deze branches, dan wordt de Bibob-toets verplicht opgelegd. Als een aanvrager niet meewerkt wordt de behandeling van de aanvraag beëindigd.