gemeente Landsmeer | Nieuw puntensysteem sociale huurwoningen gaat begin 2023 in

Nieuwsbericht Nieuw puntensysteem sociale huurwoningen gaat begin 2023 in

Gepubliceerd op: 15 februari 2022 16:30


De voorbereidingen voor de nieuwe verdeling van de sociale huurwoningen zijn gestart. De websites van WoningNet en Woonmatch worden aangepast naar een puntensysteem en er komt een digitaal loket voor de aanvraag van situatiepunten. De veranderingen gaan begin 2023 in.

De invoering van het nieuwe puntensysteem is een grote wijziging. Dit vraagt het komend jaar een grote inspanning van alle samenwerkende partijen en leveranciers. De gemeenten bouwen een nieuw digitaal loket voor de aanvraag van situatiepunten en startpunten (startpunten alleen voor Amsterdam en Zaanstad). De corporaties zijn verantwoordelijk voor alle wijzigingen in WoningNet en Woonmatch.

Uitlegbaar en uitvoerbaar
Uitgangspunt voor het nieuwe puntensysteem is dat het voldoende uitlegbaar en uitvoerbaar moet zijn. Tijdens de bouw van de nieuwe ICT-systemen worden daarom testpanels van woningzoekenden ingezet. Zijn woningzoekenden straks voldoende in staat het nieuwe puntensysteem te begrijpen en de juiste acties te ondernemen? De testresultaten kunnen invloed hebben op de inrichting van WoningNet en Woonmatch én op de planning. Om deze reden kan nu nog geen definitieve datum voor de invoering van het nieuwe puntensysteem worden afgegeven en wordt voorlopig begin 2023 aangehouden. Halverwege dit jaar wordt een definitieve ingangsdatum vastgesteld.

Het nieuwe puntensysteem
In het nieuwe systeem moeten mensen met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod komen. Met dit nieuwe systeem is wachttijd (inschrijfduur) niet meer het enige criterium, maar gaan ook situatiepunten en zoekpunten een rol spelen. Door meer te zoeken kunnen extra punten worden opgebouwd. Bepaalde groepen huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Het gaat om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en jongeren in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van de bewoners uit de regio over de woonruimteverdeling. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning mag gaan huren.

Alle informatie over het nieuwe systeem is te vinden op de website van Woningnet.