gemeente Landsmeer | Nieuwe aanvragen ontheffing inrijverbod niet meer gratis

Nieuwsbericht Nieuwe aanvragen ontheffing inrijverbod niet meer gratis

Gepubliceerd op: 20 januari 2021 15:20

Vanaf 1 januari 2021 zijn de kosteloze ontheffingen komen te vervallen. Dit betekent dat inwoners en bedrijven in de gemeente Landsmeer en mantelzorgers die zorg verlenen aan een inwoner moeten betalen voor een nieuwe aanvraag van een ontheffing inrijverbod. De kosten bedragen € 10,- per aanvraag. Let op, bestaande heffingen blijven intact. Hiervoor hoeft niet betaald te worden. Een aanvraag kan digitaal ingediend worden.

Wijzigen kenteken

Als een ontheffinghouder wijzigt van kenteken, dan kan deze wijziging zelf kosteloos doorgevoerd worden via het portaal dat iedere ontheffinghouder heeft. De gemeente kan het kenteken ook wijzigen, maar hiervoor dient dan € 10,- betaald te worden. 

Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan een ontheffing aanvragen om tijdens de spits door het inrijverbod bij Purmerland en Den Ilp te rijden. Voor het aanvragen van een ontheffing zijn leges verschuldigd. De leges staan vermeld op de website.