gemeente Landsmeer | Nieuwe beplanting Sportpark

Nieuwsbericht Nieuwe beplanting Sportpark

Gepubliceerd op: 25 februari 2020 16:55


Vanaf eind februari 2020 begint de nieuwe beplanting van het Sportpark. De vorm en inrichting van de nieuwe beplanting is samen met inwoners, belanghebbenden en een landschapsarchitect bedacht. De beplanting is onderdeel van de gehele herinrichting van het Sportpark dat in 2019 is gestart. Aan het eind van het voorjaar wil de gemeente samen met de werkgroep een feestelijke opening organiseren. De datum wordt op een later moment bekendgemaakt.

Bloemenlint, bloemenvelden en bloeiende borders
Langs het gehele fietspad wordt een bloemenlint geplant. Dit lint vol bloeiende wilde bloemen is een walhalla voor vlinders, bijen, vogels, egels en andere dieren die er voedsel en een schuilplaats vinden. Bij alle ingangen van het park komen borders met diverse bloeiende vaste planten. Daarnaast worden er op meerdere plekken in het park veldjes met bollenmengsels aangebracht waarbij tijdens de verschillende seizoenen er verscheidene soorten bloemen bloeien. Het plantseizoen voor de bollen en knollen is pas in het najaar dus deze worden later geplant.

Heesters en bomen
Vanwege de aanleg van het fietspad zijn er 25 bomen gekapt. Verspreid over het hele Sportpark worden er daarom 30 nieuwe bomen geplant. Aan de Breek worden 6 nieuwe Elzen geplant. Deze bomen zijn deels ter vervanging van de bomen die door de storm van de nazomer van 2019 moesten worden gekapt. Tevens worden er op verschillende plekken solitaire bloeiende heesters geplant met diverse onder beplanting. Aan het begin van het park is een hondenlosloopveldje. Langs een groot gedeelte van dit veld wordt een haag geplaatst zodat honden worden belemmerd het fietspad op te rennen.
Er is een plattegrond beschikbaar waar alle beplanting op vermeld staat. Deze kunt u opvragen bij: c.vanleeuwen@landsmeer.nl, t.a.v. mevrouw C. van Leeuwen-Lohman, of bellen met: 0650037681

Ravotplek
De tweede kindergemeenteraad heeft besloten dat zij graag een ravotplek wilde. Het sportpark is hiervoor aangewezen. In april wordt deze ravotplek achter het basketbalveld aangelegd.

Bloemenlint bij Sportpark

Bijenhotel

Wilde bijen spelen een belangrijke rol in ons ecosysteem. Veel van de planten in onze natuur, landbouw en stedelijk groen zijn afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere insecten. Toch heeft de wilde bij het in Nederland niet makkelijk: de helft van alle 359 soorten zijn bedreigd. Om de bijen in Landsmeer een beetje te helpen willen we een bijenhotel in het Sportpark neerzetten. We willen dit bijenhotel graag samen met inwoners en het IVN maken. Een uitnodiging om mee te doen volgt later.

Extra werkzaamheden direct naast het Sportpark
In de winter is bij nadere inspectie geconstateerd dat de zes populieren tegen over de Hermessingel en de drie resterende bomen langs de Breek bij het parkeerterrein in dusdanig slechte staat zijn dat ze gekapt dienen te worden. Bij het kappen van een boom of meerdere bomen is het uitgangspunt dat bomen vervangen worden. Dit is soms niet (direct) mogelijk. De grond aan de Hermessingel is dusdanig nat dat het aanplanten van bomen meer gevolgen heeft dan enkel het aanplanten van een boom. Andere werkzaamheden zoals het opbrengen van grond maken het hier aanplanten van nieuwe bomen kostbaar. Verder moet onderzocht worden of de beschoeiing aan de waterkant de extra gronddruk kan hebben. Deze afwegingen kunnen wij op dit moment niet maken, daarom wordt op dit moment nog geen nieuwe aanplant van de zes populieren tegenover de Hermessingel toegepast. Naar verwachting kan in de zomer deze afweging wel worden gemaakt waarbij mogelijk in het najaar (begin nieuw plantseizoen) nieuwe bomen geplaatst worden. De drie bomen aan de Breek worden wel gelijk herplant.