gemeente Landsmeer | Nieuwe coalitie gemeente Landsmeer

Nieuwsbericht Nieuwe coalitie gemeente Landsmeer

Gepubliceerd op: 21 juni 2022 09:20


Na een kwartaal van onderhandelingen, waarbij Lokaal Landsmeer als winnende partij van de verkiezingen het initiatief nam, komt er uit de schoorsteen van het gemeentehuis een mooie pluim witte rook.

Er is op een zeer constructieve wijze onderhandeld en een coalitie gevormd bestaande uit een breed politiek spectrum: Lokaal Landsmeer, GroenLinks Landsmeer, Positief Landsmeer en CDA Landsmeer. Daarnaast is er overeenstemming bereikt over wie de beoogde wethouders worden en wat de portefeuilleverdeling op hoofdlijnen zal zijn.

Er vindt op dit moment door een onafhankelijk extern bureau een verplicht integriteitsonderzoek plaats voor de kandidaat-wethouders. Zodra er op basis van de integriteitstoets groen licht gegeven kan worden, zal de gemeente bekendmaken welke partij een wethouder levert en worden de namen van de wethouders, de verdeling van de portefeuilles en de datum van installatie bekendgemaakt.

De titel van het coalitieprogramma luidt 'De gemeenteraad van Landsmeer komt tot de kern(en)!' Het betreft een programma waarin puur Landsmeerse thema's aan bod komen. Een programma waarin de belangen van de inwoners van Den Ilp, Landsmeer en Purmerland, inwoners, maatschappelijke instellingen, stichtingen, verenigingen en ondernemers zoveel als mogelijk worden behartigd. Maar ook een programma waarin keuzes zijn gemaakt. Hiermee kan de gemeenteraad samen met het college van burgemeester en wethouders én de inwoners aan de slag met het realiseren van de geformuleerde doelen. Dorps, groen, sociaal en zakelijk zijn de kernwoorden voor de aankomende jaren. Een programma dat ruimte laat, ook aan de overige partijen, omdat de coalitiepartijen zeer goed begrijpen dat er in vier jaar tijd veel kan gebeuren waarop ingespeeld moet kunnen worden.

Er liggen grote uitdagingen en daarom is het de taak van de raad om de inwoners op de hoogte te brengen en mee te nemen in het proces.

In 2026 bestaat onze gemeente 700 jaar. Het zou mooi zijn als we dit moment met elkaar kunnen vieren en dan terugkijken op een geslaagde periode, waarin de behoefte van de inwoners centraal heeft gestaan.

De coalitie geeft zichzelf een opdracht mee: transparant zijn, bereikbaar zijn voor kritiek en commentaar, hulp van inwoners aanvaarden en samen in alle kernen een fijne en hechte gemeenschap creëren. Dan kan het raadswerk tot bloei komen en goed functioneren.

Kortom, een gedetailleerd programma waarmee de coalitie een aantal fundamentele veranderingen wil doorvoeren op diverse gebieden; een coalitieprogramma dat tot de kern(en) komt!
De inhoud van het gehele coalitieprogramma is te lezen op de gemeentewebsite.

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen nodigen de pers van harte uit om dinsdag 21 juni (om
13.00 uur) naar de raadszaal van het gemeentehuis in Landsmeer te komen om een reactie te geven op en vragen te stellen over het programma. Vanaf dat moment worden er interviews gegeven.