gemeente Landsmeer | Nieuwe college van Landsmeer: handen uit de mouwen!

Nieuwsbericht Nieuwe college van Landsmeer: handen uit de mouwen!

Gepubliceerd op: 01 juni 2018 14:05

Donderdagavond 31 mei 2018 zijn de wethouders van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer geïnstalleerd. Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Anne Lize van der Stoel uit de wethouders Richard Quakernaat en Mandy Elfferich*.

Het college van B&W van Landsmeer heeft, direct na de benoeming van de wethouders afgelopen donderdagavond, in de eerste vergadering van het nieuwe college de portefeuilles en projecten vastgesteld. Tevens is besloten dat wethouder Quakernaat eerste loco-burgemeester is en wethouder Elfferich tweede.

Het nieuwe college zoekt de samenwerking met raad, inwoners, ondernemers en regio. Het college steekt de handen uit de mouwen en doet een appél op iedereen om actief mee te doen. Burgemeester Van der Stoel zegt daarover: 'Onze eerste opdracht als college is het raadsprogramma 'Samen verder' om te zetten in een concreet collegeprogramma. Graag ga ik met inwoners en ondernemers in gesprek over veiligheid en de bestuurlijke toekomst'.

Wethouder Quakernaat zal zich de komende jaren onder meer richten op wonen, recreatie en toerisme: 'Het college gaat concrete acties uitvoeren op deze gebieden. Ik kijk er erg naar uit om hier samen met inwoners en ondernemers invulling aan te geven'.

Wethouder Elfferich gaat zich onder meer richten op het sociaal domein: 'Ik vind het belangrijk dat we als gemeente zo dicht mogelijk bij de mensen zelf blijven. Op de hoogte zijn van wat er in Landsmeer leeft en speelt. Graag wil ik de mogelijkheden bieden voor mensen om hun leven zelfstandig in te vullen'.

* Als enige Elfferich in de huidige lokale politiek zal Mandy haar eigen naam weer voeren.

College B&W Landsmeer 2018-2022
College van B&W Landsmeer, foto: Marcel Molle