gemeente Landsmeer | Nieuwe noodverordening

Nieuwsbericht Nieuwe noodverordening

Gepubliceerd op: 26 maart 2020 21:20

Om te zorgen dat de aangepaste maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden, geldt per direct in de regio Zaanstreek-Waterland een nieuwe noodverordening. Deze noodverordening vervangt de versie die op 16 maart 2020 was vastgesteld.

Namens alle burgemeesters van Zaanstreek-Waterland:

"Om de maatregelen die maandag 23 maart zijn afgekondigd te kunnen handhaven is de noodverordening aangepast. De afgelopen dagen hebben we kunnen wennen aan deze nieuwe maatregelen. We hebben gezien dat de meeste mensen zich hieraan houden, en we hebben mensen aangesproken die met drie personen of meer bij elkaar waren en geen 1,5 meter afstand hielden tot elkaar. We willen stevig inzetten op handhaving. Met de noodverordening kunnen we en zullen we vanaf vandaag daar dan ook strenger in optreden. Zowel politie als handhaving zetten wij hiervoor in. Je zult ze dan ook vaker op straat tegenkomen in heel Zaanstreek-Waterland."

Formeel betekent dat nu tot 1 juni is geregeld:

 • Dat alle vergunningsplichtige evenementen in de regio Zaanstreek Waterland tot 1 juni 2020 verboden zijn.

Verder betekent dat nu tot en met 6 april is geregeld:

 • Dat het verboden is met 3 of meer personen bij elkaar te zijn en géén 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Dit geldt niet voor een gezin en kinderen tot en met 12 jaar, die spelen onder toezicht van ouders en of voogden. De volwassenen moeten wel de 1,5 meter regel volgen.
 • Dat alle geplande en ongeplande samenkomsten verboden zijn.

Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor:

 • Uitvaarten en huwelijken tot en met 30 personen.
 • Religieuze samenkomsten tot en met 30 personen
 • Wettelijk verplichte samenkomsten zoals vergaderingen van de gemeenteraad (max 100 personen)
 • Samenkomsten nodig voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);
 • Voor alle samenkomsten geldt dat van de hygiëne voorschriften, inclusief het 1,5 meter afstand houden moet worden voldaan.
 • Bedrijven gesloten moeten zijn: horeca- en eetgelegenheden (afhaal en brengen blijft mogelijk), sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs, coffeeshops (afhaal wel mogelijk) en casino's.
 • Het is verboden om contactberoepen uit te oefenen zoals bijv. kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs tenzij er een medische indicatie is.
 • De voorzitter van de veiligheidsregio kan gebieden en locaties aanwijzen voor een gebiedsverbod als de situatie daarom vraagt.
 • De voorzitter van de veiligheidsregio kan, in overleg met vervoerders, besluiten dat, delen van, het openbaar vervoer wordt stopgezet omdat er niet aan de regel van 1,5 meter wordt voldaan.
 • Scholen en kinderdagverblijven blijven gesloten. Onderwijs op afstand is wel mogelijk. Kinderdagverblijven en scholen zijn wel open voor ouders met cruciale beroepen.

Uiterlijk 6 april besluit het kabinet over het al dan niet verlengen van de maatregelen.  Lijst met vragen en antwoorden.