gemeente Landsmeer | Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland (1 juni)

Nieuwsbericht Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland (1 juni)

Gepubliceerd op: 02 juni 2020 08:20

De Rijksoverheid heeft de afgelopen periode vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan. Vanaf maandag 1 juni gelden er nieuwe versoepelingen van de maatregelen. De aanpassingen staan in een vernieuwde noodverordening. Deze vervangt de noodverordening van 11 mei.

Meer ruimte vraagt meer verantwoordelijkheid

We gaan op dit moment de goede kant op met de beperking van de verspreiding van het virus. Dat zorgt dat de maatregelen versoepeld kunnen worden. Tegelijkertijd is het virus niet ineens weg. De bewegingsvrijheid die we krijgen brengt daarom een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Om die bewegingsvrijheid ook op de lange termijn te kunnen behouden en een tweede golf te voorkomen, is het nodig dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Houd afstand en vermijd drukte. Ben je verkouden of heb je klachten? Blijf thuis. Merk je dat iemand in je omgeving symptomen heeft? Spreek iemand aan. Alleen als gemeenschap, die zelf voorzichtig is en omkijkt naar elkaar, kunnen we de vrijheid behouden en stapsgewijs uitbouwen.

Wijzigingen noodverordening

De noodverordening blijft op veel onderdelen hetzelfde. De wijzigingen lichten we hieronder kort toe:

Norm van 1,5 meter en samenkomsten

Inwoners moeten de afstand van 1,5 meter houden. Dit geldt niet voor:

 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen
 • de afstand tot kinderen t/m 12 jaar of
 • een persoon met een handicap of de begeleiders
 • de uitoefening van contactberoepen
 • jongeren van 13 t/m 18 jaar die georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals buiten sporten en bewegen.

Evenementen & samenkomsten

Samenkomsten van meer dan dertig personen, exclusief personeel, in publieke gebouwen zijn verboden. Voor samenkomsten tot 30 personen geldt dat iedereen de 1,5 meter afstand van elkaar moet kunnen houden én houdt. Dit maximum aantal personen geldt niet voor bij mensen thuis. Daar geldt geen maximum van aantal mensen maar wel de plicht van afstand houden van 1,5 meter. Er gelden een paar uitzonderingen:

 • bij wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden geldt een max van 100 personen Hierbij moet men wel altijd de 1,5 meter afstand kunnen houden
 • bij samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, waaronder ook staatsexamens geldt ook een max van 100 personen. Denk hierbij aan winkels, markten, bibliotheken, pretparken, dierentuinen en musea. Hierbij moet men wel altijd de 1,5 meter afstand kunnen houden
 • waar nodig voor hulpverlening mogen kwetsbare jongeren (13 – 18 jaar) en jeugdprofessionals afwijken van de 1,5 meter, zoals bijvoorbeeld bij dagbesteding, dagopvang, dagbehandeling en voortgezet speciaal onderwijs inclusief vervoer.

Sanitaire voorzieningen

De sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-,was- en douchevoorziening) blijven gesloten voor vakantieparken, kampeerterreinen, en kampeerveldjes. Bij de jachthavens mogen alleen de toiletvoorzieningen open. In de recreatiegebieden zijn de sanitaire voorzieningen vanaf 1 juni weer open.

Onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang Noodopvang

Vanaf 8 juni is de noodopvang voor kinderen alleen nog in de avond, nacht en weekend beschikbaar voor ouders die in de zorg werken (personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en ondersteunend personeel zoals schoonmaak in zieken- en verpleeghuizen en militair medisch personeel).

Basisonderwijs en opvang

Vanaf 8 juni wordt het basisonderwijs volledig hervat, tenzij blijkt dat dit door verspreiding van het virus niet verantwoord is. Ook de kinderopvang en buitenschoolse opvang kunnen weer volledig open.

Voortgezet onderwijs

Vanaf 2 juni start het middelbaar onderwijs weer stapsgewijs. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs kunnen weer geheel open. Hierbij moeten de scholen zorgvuldige maatregelen nemen om het risico van besmetting te beperken, waaronder 1,5 meter afstand houden tussen alle aanwezige personen in deze instellingen (voor het voortgezet speciaal onderwijs in bijzondere omstandigheden zo veel als mogelijk. Daarnaast moeten zij aan leerlingen vragen waar mogelijk niet met het openbaar vervoer te komen.

MBO en HBO

Per 15 juni mag het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs weer open voor examens, tentamens, toetsen, praktijk(gericht)onderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten op de onderwijsinstelling. Dit geldt alleen als dit online niet goed kan. Voorwaarde hiervoor is dat de scholen zorgvuldige maatregelen nemen om het risico op besmetting te beperken, zoals het houden van 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen en docenten en dat studenten wordt gevraagd waar mogelijk niet met het openbaar vervoer te komen.

Openbaar vervoer

Wie 13 jaar of ouder is en met het openbaar vervoer reist, is vanaf 1 juni verplicht een niet-medisch mondneuskapje te dragen. Wie dit kapje niet draagt tijdens een ov-reis en/of geen afstand houdt van 1,5 meter, kan geweerd worden van het openbaar vervoer.

Eet- en drinkgelegenheden

Vanaf 1 juni, 12 uur mogen restaurants, bars en cafés onder voorwaarden weer open voor gasten:

 • Dansgelegenheden blijven gesloten. Een restaurant, bar of café waar ook een dansvloer is mag open als de dansvloer dicht is.
 • In een restaurant, bar of café mogen maximaal 30 gasten per gebouw aanwezig zijn. Iedereen moet daar ook 1,5 meter afstand houden, met uitzondering van gasten die een gezamenlijk huishouden vormen. Als gasten met drie of meer zitten, moeten zij de afstand houden van 1,5 meter
 • Alle gasten moeten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel of bar en reserveren is noodzakelijk
 • De exploitant of beheerder is verantwoordelijk voor de naleving van alle noodzakelijke maatregelen
 • Kantines bij (sport)verenigingen) blijven gesloten
 • Commerciële horeca bij of op sportaccommodaties mogen onder dezelfde voorwaarden voor restaurants, bars en cafés open voor gasten
 • Buitenterrassen mogen open op voorwaarde dat de gasten een zitplaats aan een tafel hebben en anderhalve meter afstand houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Als gasten met drie of meer bij elkaar zitten, moeten zij 1,5 meter afstand tot elkaar houden
 • Terrassen dienen aan de bovenzijde volledig open te zijn, dan wel aan de drie kanten volledig open. De exploitant of beheerder is verantwoordelijk voor de naleving van alle noodzakelijke maatregelen
 • Voor terrassen in overdekte winkelcentra gelden dezelfde regels als restaurants, bars en cafés binnen
 • De exploitant of beheerder dient het terras zo in te richten dat gasten en personeel altijd anderhalve meter afstand kunnen houden tot elkaar
 • Bij terrassen die naast elkaar liggen, zorgen de beheerders van deze terrassen samen voor het in acht kunnen nemen van de anderhalve meter. Van exploitanten of beheerders van een terras wordt verwacht dat zij zorg dragen voor het reguleren van de toestroom op het terras en daarbij ook clustering van wachtende of vertrekkende gasten buiten het terras voorkomen
 • Bars, cafés en restaurants in bedrijven die nog gesloten moeten blijven, blijven gesloten. De voorzitter van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat gemeenten een gebiedsaanpak opstellen voor horeca concentratiegebieden ter voorkoming van grote drukte en toestroom in deze gebieden.

Bioscopen en culturele instellingen

Vanaf 1 juni mogen bioscopen, filmhuizen, concertzalen, podia voor alle genres van muziek, theaters en andere culturele instellingen weer open. Per afzonderlijke ruimte mogen maximaal 30 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn. Alle aanwezigen dienen onderling 1.5 meter afstand te houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Bezoekers moeten vooraf reserveren.

Musea, presentatie-instellingen en monumenten

Musea, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie mogen per 1 juni, 12.00 uur ook weer open voor bezoekers. Bezoekers dienen vooraf een tijd te reserveren. En ook hier moet geregeld zijn dat bezoekers steeds 1,5 meter afstand kunnen houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

Kijk voor vragen over de aanpak van het coronavirus en de maatregelen op de landelijke website. Hier staan ook vragen en antwoorden.