gemeente Landsmeer | Nieuwe noodverordening veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Nieuwsbericht Nieuwe noodverordening veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Gepubliceerd op: 21 augustus 2020 13:20

In de nieuwe noodverordening van 21 augustus 2020 was een artikel weggevallen. Dit is op 21 augustus 2020 gecorrigeerd.

Hierin is opgenomen dat er een ontheffing kan worden verleend aan studentenverenigingen voor de organisatie van fysieke samenkomsten.