gemeente Landsmeer | Nieuwe regels voor woningzoekenden gaan in

Nieuwsbericht Nieuwe regels voor woningzoekenden gaan in

Gepubliceerd op: 12 januari 2023 15:30


'Extra begeleiding en informatie voor woningzoekenden'

Vanaf 16 januari veranderen de regels op WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland. Vanaf dat moment wordt er gewerkt met punten. De huidige inschrijftijd wordt omgezet naar wachtpunten. Daarnaast kunnen extra punten worden opgebouwd. Woningzoekenden met weinig tot geen inschrijftijd, zonder urgentie of andere voorrang, krijgen met deze regels betere kansen om een woning te vinden. Voor hulp en informatie over de nieuwe regels worden onder andere informatiepunten bij bibliotheken ingezet.

De nieuwe regels zijn voor een deel van de woningzoekenden een grote verandering. Op de websites van WoningNet en Woonmatch is daarom veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de nieuwe regels. Er is een nieuw puntenoverzicht toegevoegd met een heldere uitleg over alle punten met illustraties en filmpjes.

Extra begeleiding
Na 16 januari wordt in alle betrokken gemeenten extra fysieke begeleiding georganiseerd. Dat gebeurt bij de informatiepunten digitale overheid van de bibliotheken of in wijkcentra. Medewerkers van corporaties houden spreekuren waar woningzoekenden terecht kunnen voor vragen en hulp. Een overzicht van alle informatiepunten is te vinden op de website www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Effect
Om te weten wat de resultaten en effecten zijn van het nieuwe systeem wordt er gemonitord.
Na drie jaar komt een uitgebreide evaluatie om te weten wat de effecten zijn. Gemeenten en corporaties laten dan onafhankelijk onderzoek doen. Tot die tijd wordt jaarlijks intern onderzoek gedaan naar de effecten.

Nieuwe regels
Op 16 januari 2023 verandert het zoeken naar een sociale huurwoning. Iedereen die ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland krijgt te maken met een puntensysteem. Met dit nieuwe systeem kunnen zij straks zelf punten op- en afbouwen. En dat biedt kansen. Vooral voor de mensen die dringend op zoek zijn naar een woning, maar geen of bijna geen inschrijftijd hebben.

Alle informatie over de nieuwe regels is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl