gemeente Landsmeer | Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis 2016

Nieuwsbericht Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis 2016

Gepubliceerd op: 05 januari 2016 09:05

Nieuwjaarsspeech burgemeester Nienhuis, 4 januari 2016

Welkom allemaal hier in het gemeentehuis van Landsmeer. Laat ik beginnen u allen een gezond, gezellig en initiatiefrijk 2016 te wensen.

Ik zie veel bekende gezichten. Actieve mensen. U bent de kurk waar onze samenleving op drijft. Dank voor uw inzet het afgelopen jaar en ik kijk uit naar de samenwerking in het nieuwe jaar!

2015

2015 was een roerig jaar. Veel ingrijpende gebeurtenissen volgden elkaar op.

januari: aanslag op de redactie van Charlie Hebdo

maart: toestel Germanwings crasht; zelfmoord

april: aardbeving Nepal; 9000 doden

augustus: 2 bouwkranen Alphen aan de Rijn

oktober: rapport over MH17, neergehaald door Bukraket

Via de media werden we geconfronteerd met oorlogen en onrust. Het geweld kwam heel dichtbij, zoals de aanslagen in Parijs en de terreurdreigingen in Brussel. De beelden van de honderdduizenden vrouwen, mannen en kinderen, op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld blijven op het netvlies. Ze proberen in Europa en ook in Nederland veilig een heenkomen te vinden.

Het afgelopen jaar herdachten we voor de 70e keer de bevrijding van Europa en Nederlands Indië. Een gesprek over vrijheid dat we elk jaar met elkaar voeren. Wie vrijheid alleen voor zichzelf wil beleven weet niet wat vrijheid is. Vrijheid maak je met elkaar. Dat geeft perspectief aan de toekomst.

Ik merk dat mensen oprecht bezorgd zijn over die toekomst. Maar er zijn geen simpele oplossingen. Juist nu komt het erop aan te zoeken naar gemeenschappelijke doelen en waarden en daar gezamenlijk onze schouders onder te zetten. Wat is kenmerkend voor ons? Wat maakt onze gemeenschap bijzonder? Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid voor elkaar en de toekomst. Dat werkt. Het vluchtelingenvraagstuk was een tijdje een ver-van-ons-bed-show. Even kwam het een week dichterbij. 200 vluchtelingen vingen wij op in de ICL. Trots ben ik op de velen die zich solidair hebben getoond en zich hebben ingezet bij de crisisopvang. Deze betrokken inzet alsook de verhalen van de vluchtelingen zelf hebben mij persoonlijk ook zeer geraakt. Recentelijk werd het initiatief genomen om een groot deel van onze gasten te ontvangen in het Kruispunt voor 3e kerstdag. Het werd een hartverwarmende bijeenkomst. Vluchtelingen blijven hulp en opvang nodig hebben. In de regio trekken we daarin samen op. Ik spreek de hoop en verwachting uit dat we ook straks ons als gemeenschap van onze beste kant blijven tonen, bijv. bij het huisvesten van statushouders. Dat is wat wij als Landsmeer kunnen doen.

Participatie

Het nieuwe jaar begint met nieuwe goede voornemens. Minder drinken, niet meer roken en natuurlijk afvallen. In 2016 gaan we het totaal anders doen! Onafhankelijk van voornemens zetten velen zich dagelijks in voor een ander. Als burgemeester zie ik daar mooie voorbeelden van. Ik denk aan de mantelzorgers in Landsmeer; de vele vrijwilligers van verenigingen of stichtingen. Of basisschoolleerlingen die met elkaar acties bedenken om geld voor een goede doel in te zamelen. Actieve burgers die een opruimgroep zijn gestart tegen zwerfafval. Buurtbewoners die niet afwachten, maar samen naar oplossingen zoeken bij het verbeteren van hun woonomgeving. Het repaircafe waar iedereen terecht kan. De vele woninginbraken van de laatste weken hebben geleid tot de opstart van vele whatsappgroepen. Misschien vervelend dat het nodig is, maar goed dat het gebeurt. Ook het burgerinitiatief Breedband verdient vermelding. Als er genoeg huishoudens zich (onverplicht) als belangstellenden inschrijven, dan komt groen licht voor de aanleg daarvan. Snelle verbindingen zijn steeds belangrijker voor vele facetten van ons dagelijks leven: voor onderling contact en bijstand, maar ook zorg, veiligheid. Een initiatief dat zeker uw ondersteuning verdient.

Allemaal voorbeelden van initiatieven van mensen die geen problemen zien, maar denken in oplossingen en er samen voor gaan. De participatiesamenleving bestaat al. In den lande gaat het een stukje verder:

Dorpen die hun eigen visie maken voor hun dorp en dat met elkaar, partners en gemeente vorm geven.

Een centraal plein in een dorp dat door alle stakeholders tezamen vorm wordt gegeven. Een project dat binnen ¾ jaar van de grond kwam, terwijl de gemeente er jaren niet in slaagde een voor iedereen aanvaardbaar plan te maken.

Een dorp waar de buitenruimte wordt ingericht door de inwoners samen met een instituut voor jongeren, natuurlijk met medewerking van de gemeente

Een dorp waar de inwoners samen de buurtwinkel runnen.

En ik nodig u uit ook in 2016 uw ideeën, wensen te blijven delen en initiatieven te blijven nemen. Zo maken we nader kennis met elkaar, vergroot het begrip voor elkaar en maken we Landsmeer een nog betere plek om te wonen.

Overheid

Die participerende inwoners hebben een overheid nodig die lef heeft en durft los te laten. Dat vraagt om een ander type ambtenaar, een ander type raad en andere type college. Sinds de verkiezingen wordt daaraan steeds meer vorm gegeven: de publieke zaak gaat vóór de politieke zaak. De gemeenschap wordt meer betrokken bij beleidsvorming. Maatwerk is het devies. Initiatieven krijgen steeds meer gehoor. Hoe moeilijk het soms is, loslaten lukt ons ook steeds beter.

Vlak voor de kerst heeft de gemeenteraad een belangrijke beslissing genomen: Landsmeer wil een intensieve samenwerking aangaan met de gemeenten Waterland, Wormerland en Oostzaan. Samenwerken maakt sterk; misschien is het zelfs onvermijdelijk. Want voor sommige onderwerpen, zoals openbaar vervoer, economie, huisvesting, landschap is bundeling van krachten nodig.

Dit lijken tegenstrijdige bewegingen, maar is dat ook zo? Steeds meer regie geven aan de inwoners op de eigen leefomgeving, waar nodig ondersteund door de overheid enerzijds en bundeling van gemeenten anderzijds? Dat is niet tegenstrijdig. Juist daarin zit de kracht van de participatiesamenleving en de participerende overheid. We werken aanvullend op elkaar. In het land zien we vele mooie resultaten van die formule. We brachten een bezoek aan Sudwest Fryslan waar de wijken en dorpen regie hebben en waarvoor ook budget wordt gereserveerd, terwijl de raad regie neemt op opgaven die gemeentebreed en regionaal spelen.

Zo gaan we dit jaar gezamenlijk, inwoners, bestuur en ambtenaren door met onze ontdekkingstocht naar nieuwe verhoudingen, niet alleen in Landsmeer maar ook met de 3 beoogde partnergemeenten. Want ook met hen zouden we natuurlijk graag samenwerken op basis van dezelfde kernwaarden en uitgangspunten.

Het ga u en uw dierbaren goed in 2016. Koester het moois dat we hebben. Ga uitdagingen aan, maar vergeet niet ook te genieten van behaalde resultaten. Dat is mijn wens voor u en alle inwoners van onze mooie gemeente. Laten we daar met elkaar het glas op heffen.