gemeente Landsmeer | Nieuwjaarstoespraak burgemeester Léon de Lange 2024

Nieuwsbericht Nieuwjaarstoespraak burgemeester Léon de Lange 2024

Gepubliceerd op: 10 januari 2024 08:00

'Waar een kleine gemeente groot in kan zijn'

Goedenavond allemaal,

Beste mensen, we zitten al ruim 1 week in 2024!

Ik wens u allen een mooi jaar toe,
waarin iedereen zich goed en heerlijk voelt.

Deze wens spreek ik uiteraard ook uit namens de gemeenteraad en de wethouders

Ook in 2024 zal het college haar uiterste best
doen om het leven in onze gemeente
zo optimaal mogelijk te maken voor al onze inwoners:
jong, oud, nieuwkomers, langzittenden.
Ik heb daar oprecht zin en vertrouwen in.

Vanaf het begin toen ik hier als burgemeester startte,
had ik een goed onderbuikgevoel.
Dat gevoel kan ik moeilijk verwoorden,
anders dan dat ik geloof in
de Landsmeerders, Ilpers en Purmerlanders.
Dit onderbuikgevoel zei me
dat wij er altijd wel komen met elkaar.
Dat onze inwoners
misschien wel recht voor hun raap zijn en soms tegensputteren,
maar er uiteindelijk altijd voor elkaar
én hun medemens zullen zijn.

Mijn onderbuikgevoel klopt tot nu toe nog steeds.
Dat bleek ook afgelopen jaar.

Er was onrust, omdat ook onze gemeente
woonruimte moest gaan aanbieden aan Oekraïners.
Niet iedereen was daar in eerste instantie gelukkig mee.

Dat snap ik.
Onbekend maakt soms onbemind.

Voor sommigen van u voelde het als oneerlijk
en het schuurde.

En zie nu; er zijn 32 woonunits neergezet aan de Violierweg
waarmee wij de Oekraïense mensen
een veilig thuis kunnen bieden.

Er waren drukbezochte kijkdagen
waar inwoners, raadsleden,
het college en de toekomstige bewoners
een wandeling konden maken over het terrein aan de Violierweg.

De sfeer was goed, en de sfeer is nog steeds goed!

Onze inwoners hebben zich opengesteld,
wantrouwen heeft plaatsgemaakt
voor medemenselijkheid.
Dat stemt mij zeer gelukkig,
het maakt me hoopvol.

'Het kan dus wel!' dacht ik.

Ik ben trots op u, dat u deze stap
heeft kunnen en willen maken.

Jullie, de inwoners van Landsmeer, zijn flexibel
en stellen uiteindelijk naastenliefde voorop.
We denken niet alleen aan onze eigen kinderen,
maar gunnen alle kinderen, hun ouders,
iedereen, een veilig bestaan.

Een zin schoot door mijn hoofd:

'Waar een kleine gemeente groot in kan zijn!'

Dat blijkt maar weer eens.

We hebben echt aandacht voor elkaar.
En we genieten met elkaar!

Dat zie je onder andere binnen het verenigingsleven in Landsmeer.

Wij willen zorgen dat het blijft bruisen.
We zullen daar als gemeente dan ook in blijven investeren.
Want het is zo belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten
bij hun 'cluppie' waar het gezellig is,
en goed voor lichaam en geest.

Daarom hebben we in het afgelopen jaar
bij de voetbalverenigingen IVV en SC Purmerland
de kunstgrasvelden laten vervangen en
is nieuwe ledverlichting geplaatst.

Zwembad De Breek kreeg ook een 'boost':
het middenbad werd gerestaureerd,
de tegelpaden rond het zwembad werden
verder opgehoogd en geëgaliseerd en
de technische installaties zijn verbeterd.

In het kader van verduurzaming is
een zeer zuinige warmtewisselaar geïnstalleerd
om het gasverbruik terug te dringen.
En om stroomgebruik te compenseren
zijn zonnepanelen geplaatst.

Onze wethouders namen de eerste duik in het zwembad.
Beetje fris was het geloof ik nog wel, maar ze deden het!

Het typeert ons als B&W:
We gaan het land in!
Het land van Landsmeer.

Wij zijn nieuwsgierig naar wat, u, onze inwoners bezighoudt
en waar uw behoeftes liggen en wat uw vragen zijn.
We gaan het gemeentehuis uit, de straat op,
met u in gesprek.

In het kader van NLdoet heb ik in het voorjaar
samen met wethouder Van Boeijen het Dorpshuis
aan de Calkoenstraat schoongemaakt en opgefleurd.

Ondertussen voerden ik leuke gesprekken
met de andere mensen die er waren.

In het najaar vond er een verkeersschouw plaats aan het Lint.
Wethouder Bonenkamp maakte een tocht met verkeerskundigen
langs bekende knelpunten en drukke plekken
om te kijken waar aanpassingen en verbeteringen mogelijk zijn.
Inwoners sloten aan en deelden hun ervaringen en meningen.

En wethouder Ten Have stapte op de inwoners af, toen er een maatschappelijke discussie ontstond over het kappen van knotwilgen

Kijk, dames en heren,
Dat is precies waar het om gaat.
Alleen als wij weten wat u bezighoudt,
kunnen we onze taak als uw bestuur
naar behoren uitoefenen.

Pas als wij weten wat er speelt,
kunnen wij het juiste doen voor onze inwoners.
Van elkaar leren, investeren en elkaar inspireren.
Dat is ons ultieme doel, ook in 2024.

En natuurlijk plezier maken met elkaar!
Want ook daarin vinden we de verbinding en dat kunnen wij als geen ander!
Koningsdag, de jaarlijkse koeboot-race én de sport- en feestweek vind ik elke keer weer geweldig!
Al die gedreven en feestende mensen bij elkaar, met zoveel energie en plezier! Daar wordt je gewoon vrolijk van.

Dat geldt natuurlijk ook voor de avondvierdaagse:
Het is zo gezellig hoe hele colonnes, jong en oud,
kletsend met elkaar kilometers afleggen
door onze omgeving. En ik mag dan aan bijna alle kinderen na de laatste avond een gladiool geven.

En dan moet ik natuurlijk niet al die muzikale hoogtepunten vergeten; Ieder jaar weer zijn er bijzondere momenten die muzikaal worden omlijst door onze Harmonie Amicitia, én natuurlijk de wereldkampioen fanfare De Eendracht. Dat gaat van Sinterklaas intochten, tot kerstavond optredens, muziek op 4 mei, een eigen festival OF met een giga koor een groot optreden geven in Amsterdam. Het komt allemaal voort uit het DNA van onze dorpen.

Tja. En nu we dan toch bij die muziek zijn, dan moet ik natuurlijk ook nog even mijn eigen hoogtepunt met u delen:
Ik ben in 2023 lid geworden van
het Bucket List Orkest van Amicitia.
Ja, dames en heren, ik heb trompet leren spelen.
Ik ben er zelf ook stil van ....

MAAR Ik heb er met name veel plezier in, omdat ik dan even
niet de burgemeester ben, maar gewoon een inwoner die samen met andere inwoners even muziek mag maken.

[...]

Iets wat me ook erg geraakt heeft,
zijn de 50 en 60 jarige bruidsparen.
Afgelopen jaar waren er voor het eerst de bijeenkomsten hier
in het gemeentehuis met de gouden (50 jarige) bruidsparen.

Als je al 50 of 60 jaar getrouwd bent,
dan heb je zo ontzettend veel met elkaar meegemaakt. Of dat nu persoonlijke hobbels zijn, of hobbels in de wereld, zij hebben zich daar doorheen geslagen.

Ik vind het helden!

In die halve eeuw hebben maatschappelijke ontwikkelingen
en vernieuwingen hun leven bepaald,
ook daarin hebben zij met elkaar een weg gevonden.

En in zo'n lange periode zal er ongetwijfeld
naast vreugde ook verdriet, pijn en verlies zijn geweest.
Maar uiteindelijk zijn ze altijd bij elkaar gebleven!

Dames en heren,
Ondertussen gaat het politieke leven door.
Op 15 maart 2023 waren de Provinciale Staten
en -Waterschapsverkiezingen.
En op 21 november waren de landelijke verkiezingen.

Regionaal en landelijk heeft er een herijking plaatsgevonden.
Uiteraard hebben de landelijke en regionale uitslag
van de verkiezingen invloed op het leven in onze gemeenschap.
Hoe dat uitpakt, zal moeten gaan blijken.

Binnen onze eigen gemeente
kunnen en gaan we zelf hard aan de slag

Begin april werd het nieuwe college geïnstalleerd, en ligt er een mooi collegeprogramma vol met plannen en ambities voor de komende jaren. Zoals;

- meer ruimte voor de voetgangers en fietsers.
- Groenonderhoud en biodiversiteit staan hoog op het lijstje.
- extra oog hebben voor opgroeiende jeugd en jongeren in onze gemeente
- We gaan verder met het waarborgen van uw veiligheid
- En natuurlijk een ander aandachtspunt is de huisvesting van senioren en jongeren

Bij de uitvoering van ons toekomstig beleid gaan we U, onze inwoners, nog meer betrekken.

In 2024 zullen onze wethouders én gemeenteraad
duidelijke stappen maken op de eerder genoemde,
belangrijke politieke thema's, zodat er rust komt en blijft.

In 2023 is hier al een goede basis voor gelegd:
Ons college is compleet en inmiddels goed ingewerkt.
Er is een helder en gedegen toekomstplan opgesteld.

Maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen,
dat doen we samen met onze inwoners,
maar ook met de buurgemeenten in Zaanstreek-Waterland én in de Metropoolregio Amsterdam.

Alleen door goed samen te werken kunnen wij als gemeente al deze mooie plannen naar een volgende stap brengen.

Maar we moeten ook eerlijk zijn, het wordt steeds lastiger voor ons als gemeente om de opgaven die op ons af komen goed op te pakken.

Hoewel al langer bekend, zagen we in het afgelopen jaar dat het 'piept en kraakt'. De organisatie is enorm betrokken en enthousiast, maar wel kwetsbaar.

De tijd om naar een volgende stap te gaan in onze bestuurlijke toekomst is misschien wel meer urgenter dan ooit.

Blij ben ik dan ook met de beweging vanuit onze eigen gemeenteraad én de raden van Oostzaan en Wormerland om een ultieme poging te wagen om de gedroomde groen Landelijke gemeente te gaan verkennen. En we hopen natuurlijk allemaal dat dit lukt, maar mijn boodschap is wel;
als dit niet lukt, dan zullen we deze droom moeten laten gaan en ons richten op andere partners waarmee Landsmeer voor onze inwoners toekomstbestendiger wordt.

En juist daar gaat het om, de inwoners.

Onze inwoners maken de gemeente voor wat het is, en wij als gemeente pakken daarin onze rol. Wij hebben gemerkt dat onze inwoners bereid zijn om zich in te zetten voor de gemeenschap,
nieuwsgierig zijn en niet vastgeroest zitten
in oude patronen.

U heeft zich een open en ruimdenkend volk getoond.
Dat is de beste basis voor verandering!
Want we hebben uw vertrouwen en inzet nodig
om daadwerkelijke stappen te maken.

Ik herhaal de zin nog eens:

'Waar een kleine gemeente groot in kan zijn'.

Laten we putten uit die gezamenlijke kracht
die er absoluut is in onze gemeente.

En laten we ons in 2024 niet door verschillende opvattingen
uit elkaar drijven, maar respectvol zijn naar elkaar.

Ik hoop, dat we nieuwsgier ig blijven naar de ander
en elkaar weten blijven te vinden
in de overeenkomsten die er zijn.

Vol hoop en vertrouwen ga ik met u het nieuwe jaar in.

Proost, op 2024!