gemeente Landsmeer | Nieuwjaarstoespraak burgemeester Léon de Lange tijdens nieuwjaarsreceptie 11 januari 2023

Nieuwsbericht Nieuwjaarstoespraak burgemeester Léon de Lange tijdens nieuwjaarsreceptie 11 januari 2023

Gepubliceerd op: 11 januari 2023 21:15


Goedenavond allemaal,

Allereerst wens ik jullie namens het college van B&W een mooi en gezond 2023 toe!

Wat ontzettend fijn dat jullie er allemaal zijn.

Vorig jaar sloot ik mijn digitale speech wegens de coronatijd af met de woorden 'Laten we afspreken dat ik jullie volgend jaar fysiek toespreek op een plek waar we allen samenkomen, genieten van de gezelligheid en vol perspectief plannen maken voor de tijd die voor ons ligt. Ik zet de champagne vast koud en zal op u wachten." En ik heb geen woord teveel gezegd, want hier staan we dan. Met z'n allen, het glas in de hand. Na twee jaar eindelijk weer bij elkaar met de feestvreugde zoals we dat graag willen.

Het lijkt alweer zo lang terug, maar we zijn pas 9 maanden verder sinds de coronamaatregelen eind maart zijn vervallen. We kijken terug op een periode die voor verschillende inzichten heeft gezorgd, waarin we plotseling meer thuis waren, meer buiten waren, en ons normale leven volledig op de kop heeft gezet, en daarmee niet altijd even makkelijk is geweest. Waarin we onze dierbaren niet of slechts beperkt konden zien, waarin scholing op afstand was en er volop werd thuisgewerkt, ondernemers die de zaak tijdelijk of zelfs voorgoed moesten sluiten en de enorme druk op mensen die in de zorg werkzaam zijn. Maar wat waren we er allemaal klaar mee...en snakten we terug naar de tijd voor corona.

En dat gevoel doet mij terugdenken aan 15 januari 2022, weet u nog; het bekende 'horeca-protest'. En wat doe je dan als burgemeester? Iedereen wist het; de rek was er echt uit, en daarmee stond de horeca-actie voor een breder geluid uit de samenleving. Als burgemeester had je een hele lastige taak, aan de ene moesten we handhavend optreden om de horeca, en andere ondernemers, dicht te houden, maar aan de andere kant; je bent ook burgervader. Dus de dag voor het bekende horeca-protest, had ik een aantal horecaondernemers gebeld en afgesproken dat ik even langs zou komen.
En zo geschiedde. Op 15 januari ging ik samen met de boa's langs, en de meeste horeca waren op de hoogte, er was wederzijds begrip en ik gaf aan dat ze op een bepaald tijdstip (ergens begin van de avond) toch echt dicht moesten zijn. Maar een dierbaar moment was misschien wel mijn bezoek aan De 3 Zwanen. Op de een of andere manier leek het erop dat men mijn bezoek daar niet geheel verwachtte. Dus toen ik ook daar met de boa's binnenstapte, viel het stil...en werd ik door enkele bezoekers wat verontrustend aangekeken....en Harry (Kok) keek op vanaf zijn barkruk. Toen hij mijn gezicht zag, en hoorde dat hij het er maar goed van moest nemen tot een bepaald tijdstip, ontstond er gejuich, en werd ik bij het weggaan nog eens goed 'geknuffeld' door een wat beschonken bezoeker. Het was een top dag.

En toen...toen de coronamaatregelen dan toch echt werden versoepeld, belandden we in februari in een andere crisis; in Oekraïne brak de oorlog uit en miljoenen mensen sloegen op de vlucht naar andere landen in Europa, waaronder Nederland. Ook in Landsmeer zochten Oekraïense vluchtelingen hun toevlucht.

Van de 1 op andere dag kwamen hadden wij te maken met vluchtelingen. En wat doe je dan als gemeente? Los van de registratie organiseerden we hier in het gemeentehuis een bijeenkomst voor Oekraïense vluchtelingen, maar ook Russische inwoners van Landsmeer hadden we daarvoor uitgenodigd. Want ook voor deze mensen was én is het verschrikkelijk om te zien wat er allemaal gebeurt. Op deze avond was er het gesprek, met elkaar, met mijn vrouw en mijzelf....en het stellen van vragen. En deze avond kreeg een vervolg, met nog veel meer mensen, Oekraïners, Russen en u

...want ook inwoners stroopten de mouwen op en maakten ruimte in huis om mensen op te vangen. Talloze initiatieven ontstonden er in de samenleving om de vaak jonge moeders met kinderen een warm welkom te heten en te voorzien van kleding, speelgoed en om ze te helpen aan onderwijs of werk. Er werd vervoer georganiseerd om de kinderen naar de Oekraïense school in Purmerend te brengen. Hartverwarmende initiatieven die een boegbeeld zijn voor de kracht en onderlinge verbinding die wij hier in onze mooie gemeente hebben.

Op Koningsdag werd ik verrast met een taart gebakken door Oekraïners. Naast het feit dat het een heerlijke taart was, staat die taart symbool voor de dankbetuigingen die ik veelvuldig ontving vanuit de Oekraïense vluchtelingen. En die dank breng ik nu aan u over. Dank voor alle inspanningen, dank voor de warmte, dank voor de liefde, dank aan Landsmeer, Den Ilp en Purmerland.

Als ik terugkijk op 2022 is dat het jaar van de wederopstanding. Activiteiten die door 2 jaar corona niet konden plaatsvinden, waren er weer. De samenleving ging weer open, en ik kon eindelijk eens meemaken hoe de gemeente Landsmeer kon feestvieren.

Met man en macht is er door het Oranjecomite, De Driesprong, andere organisatoren en hier op het gemeentehuis gewerkt om het eerste grote feest weer mogelijk te maken; Koningsdag. Want mijn insteek was; volgens mij heeft iedereen weer zin in een feestje, en dat gaan we regelen. En dat hebben we geweten. Tradities werden in ere hersteld. Amicitia gaf de aftrap in de feesttent hier voor op het plein. En vele zolders en schuren werden leeggetrokken om te verkopen en 's avonds was er een mooi feest. Mét een afgesloten Dorpsstraat, volle horeca, en veel inwoners die ervoor hebben gezorgd dat het ook echt een feest bleef.

Met de zomer in aantocht mocht ik ook de sportieve lopers van de basisscholen binnenhalen door het uitreiken van héél véél gladiolen tijdens de laatste avond van de avondvierdaagse.

Gaf ik in het najaar het startschot bij de Twiske Molenloop. Heb ik getuige mogen zijn van de legendarische koebootrace in Den Ilp, de traditionele Sport- en Feestweek voor jong en oud mogen aftrappen en onlangs nog Sinterklaas mogen verwelkomen tijdens de intochten. Het is mij duidelijk geworden dat we hier in de gemeente weten hoe je een feestje bouwt.

2022 was ook het jaar van bijzondere prestaties. Zo werd fanfare De Eendracht uit Den Ilp wereldkampioen, bestonden de Landslake Lions 50 jaar, mocht ik Janny Oosterhuis, die helaas niet meer onder ons is, de zilveren zwaan opspelden, werd Rinus Cruijff benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en ontvingen er maar liefst 18 vrijwilligers een 'Zonnetje' als dank voor hun inzet.

Naast deze festiviteiten en bijzondere prestaties, vond er in maart een ander evenement plaats; de verkiezingen. Wat resulteerde in een gedeeltelijk nieuwe gemeenteraad en nieuwe wethouders. Heeft u in november tijdens bewonersavonden mee kunnen denken over de kernkwaliteiten van de gemeente Landsmeer, die meegenomen kunnen worden tijdens de gesprekken over de bestuurlijke toekomst. Ook was er een belangrijke doorbraak voor de straatnamencommissie die vernoeming in onze gemeente nu mogelijk maakt wat onlangs zelfs geleid heeft tot de vernoeming van het nieuwe wooncomplex op het voormalig Van Ackerterrein, het 'Van Ackerhof'. Waarbij ik persoonlijk het nieuws aan mevrouw Van Acker mocht overbrengen, en mij een herinnering bezorgde die ik nooit meer zal vergeten.

En in deze vogelvlucht vergeet ik vast nog het nodige te noemen, maar ook in 2023 zijn er veel mooie plannen.

Zo is er in de begroting geld gereserveerd voor een duurzaamheidsfonds, zijn er weer budgetten voor het groen, zal er hard worden gewerkt aan de omgevingsvisie, zullen we op het gebied van veiligheid de nodige slagen gaan maken en de mate van handhaving gaan bespreken met de raad, én zullen er mensen worden aangetrokken om voor ons te werken. En laten we dat laatste vooral niet vergeten. Want de opgaves voor kleinere gemeenten worden steeds complexer. Wat met zich meebrengt dat politiek en organisatie goed toegerust moeten zijn en elkaar daar ook in steunen.
Want juist in een gemeente waarin de gemeenteraad zich zo duidelijk heeft uitgesproken over de bestuurlijke toekomst, moeten we ons allemaal realiseren dat er voor die uitspraak redenen zijn. Waarbij ik citeer; 'om de normen te kunnen garanderen die de raad heeft gesteld ten aanzien van de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers, en bovendien om de ambities van de gemeenteraad te realiseren", einde citaat.

Die urgentie is niet minder geworden en mede daarom wil het college voor de komende zomer meer duidelijkheid hebben over de bestuurlijke toekomst, in samenspraak met de inwoners. En totdat de gemeente Landsmeer bestuurlijk is gefuseerd opereren wij in allerlei samenwerkingsverbanden, zoals samen met onze goede buren in regio Zaanstreek-Waterland, gemeente Amsterdam, de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Vervoerregio Amsterdam en ook landelijk heeft onze gemeente zich in 2022 aangesloten bij de K80, een netwerk van kleine en krachtige gemeenten.

Kortom, terugkijkend was 2022 een jaar met dalen, maar zeker ook met pieken. Pieken waarvan het college hoopt dat deze in 2023 worden voortgezet. Dat we met elkaar weer mooie festiviteiten kunnen vieren en belangrijke doorbraken kunnen maken op onderwerpen die voor onze gemeente zo belangrijk zijn.

Samen met u proost ik op het nieuwe jaar en de verbinding die wij samen hebben. Laten we er met elkaar een jaar een mooi jaar van maken!