gemeente Landsmeer | Nieuws van de gemeenteraad

Nieuwsbericht Nieuws van de gemeenteraad

Gepubliceerd op: 05 september 2016 09:50

 

De agenda van de sessie van 8 september bevat de volgende onderwerpen:

  • Bespreking van het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer
  • Bespreking van het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie over de grondexploitaties van de gemeente Landsmeer
  • Oordeelsvormende bespreking over de vierde wijziging van de koopovereenkomst van Luijendijk Zuid en verkoop grond Luijendijk Zuid.
  • Bespreking van de omgevingsvergunning van de Scheepsbouwersweg 13A

De vergadering begint om 20:00 uur in het gemeentehuis van Landsmeer.

Inspreken is mogelijk, ook over niet-geagendeerde onderwerpen. Wilt u inspreken? Dan kunt u dit melden bij de griffie of tel. (020) 48 77 111 (vraagt u naar de griffie).

 

Logo gemeenteraad (klein)