gemeente Landsmeer | Nieuws van de gemeenteraad van Landsmeer

Nieuwsbericht Nieuws van de gemeenteraad van Landsmeer

Gepubliceerd op: 21 oktober 2020 14:40

De Beeld- en Oordeelsvormende sessie op donderdag 22 oktober start om 19.30 uur (i.p.v. 20.00 uur).

Agenda
• inspreker de heer M. Broekaart (lid Ilpendamse dorpsraad) over de pont Ilpendam-Landsmeer
• bestuursrapportage 2020
• programmabegroting 2021

U kunt live meeluisteren via de website