gemeente Landsmeer | Nieuws van de Raad

Nieuwsbericht Nieuws van de Raad

Gepubliceerd op: 13 juni 2016 10:00

Op 16 juni staan de volgende punten geagendeerd:

-aanvraag omgevingsvergunning De Keern

-ontwerp bestemmingsplan Kanaaldijk 106B

-aanvraag omgevingsvergunning Zuiderzeelaan 142 kavel 31

-bezwaarschrift Yarden Crematorium Scheepsbouwersweg tegen het besluit van de raad

-de jaarrekening van de gemeente Landsmeer 2015

De onderwerpen die voor besluitvorming aan de raad voorgelegd worden (m.u.v. de GR'en) komen terug in de raad op 23 juni. Voor meer informatie over de agenda zie raad.landsmeer.nl

Alle vergaderingen zijn in het gemeentehuis van Landsmeer. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur. hebt u vragen over deze onderwerpen of als u wilt inspreken bij de raad dan kan dat. U kunt terecht bij de griffie van de raad  griffier@landsmeer.nl of via telefoonnummer 020-48 77 111 (vraagt u naar de griffie).

Logo Raad