gemeente Landsmeer | Nl-Alert controlebericht 3 juli

Nieuwsbericht Nl-Alert controlebericht 3 juli

Gepubliceerd op: 29 juni 2017 10:40

Maandag 3 juli zendt de overheid om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. Met NL-Alert kan de overheid mensen via hun mobiel heel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp in de buurt. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.

Als u het controlebericht op 3 juli ontvangt, weet u zeker dat uw mobiel juist is ingesteld. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat.

Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet u dit zelf doen. Ga nu naar de instelhulp, stel uw mobiel in en help ook anderen met instellen.

NL Alert