gemeente Landsmeer | Noodopvang kinderen vanaf 15 december in Landsmeer

Nieuwsbericht Noodopvang kinderen vanaf 15 december in Landsmeer

Gepubliceerd op: 17 december 2020 17:40


De Rijksoverheid heeft vanwege het coronavirus opnieuw besloten alle kinderdagopvang, BSO en het basisonderwijs te sluiten tot en met tenminste 17 januari 2021. Voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie is noodopvang in Landsmeer als volgt geregeld:

Noodopvang voor kinderen van 0-4 jaar met ouders in cruciale beroepen
Voor kinderen van wie de ouders in een cruciale beroepsgroep werken en een contract hebben met een kinderopvang is voor het aantal contracturen opvang beschikbaar. De mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal uren is aanwezig en dient met de kinderopvang besproken te worden.

Als u voor uw kind geen contract heeft met een kinderopvang maar wel opvang nodig heeft omdat u wegens uw cruciale beroep moet werken, dan kunt u een (tijdelijk) contract afsluiten en uw kind aanmelden bij kinderopvang Berend Botje. Ook hiervoor kunt u contact met hen opnemen.
Houd u er rekening mee dat gevraagd kan worden aan te tonen dat u in de cruciale beroepsgroep valt cruciale beroepsgroep.

Noodopvang voor kinderen van 4-12 jaar met ouders in de cruciale beroepen
Voor de kinderen van wie de ouders in een cruciale beroepsgroep werken wordt opvang via de school georganiseerd. Na schooltijd kunnen kinderen terecht bij de eigen BSO. U kunt hiervoor contact opnemen met de school van uw kind.

Noodopvang voor kwetsbare kinderen van 0-4 jaar
Kwetsbare kinderen in deze leeftijd worden tijdens en na de kerstvakantie opgevangen bij kinderopvang Partou tot en met tenminste 17 januari 2021. Heeft u hier vragen over neem dan contact op met het Middelpunt.

Noodopvang voor kwetsbare kinderen van 4-12 jaar
Voor kinderen die opvang nodig hebben vanwege bijzondere problematiek, een moeilijke thuissituatie of met ouders die het thuisonderwijs niet kunnen begeleiden (door taalprobleem/psychologisch probleem of anders) is opvang bij de basisschool georganiseerd. Kijk voor meer informatie op de pagina over de noodopvang.

Waarom gaat kinderopvang dicht?
De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het aantal verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij.

De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico's op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.

Mogen scholen hun onderwijstijden wijzigen?
Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van noodopvang. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. De BSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de BSO. De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties. De scholen in Landsmeer zijn open voor ouders met een vitaal beroep en de zogenoemde kwetsbare kinderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de school van uw kind.

Meer informatie over noodopvang voor uw kind tijdens de lockdown vindt u hier.