gemeente Landsmeer | Noodverordening 29 april 2020

Nieuwsbericht Noodverordening 29 april 2020

Gepubliceerd op: 29 april 2020 13:45

Het zijn uitzonderlijke tijden. De rijksoverheid heeft vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan en het kan zijn dat de komende periode nog meer maatregelen volgen. Dat vraagt van iedereen forse aanpassingen in zijn dagelijks leven. Maar samen kunnen we deze crisis het hoofd bieden. Door de maatregelen te volgen, afstand te houden tot anderen en oog te hebben voor elkaar. Samen staan we sterk.

Nieuwe noodverordening

Op 21 april 2020 zijn de maatregelen door het kabinet verlengd tot en met 19 mei 2020. Dit is aangepast in de noodverordening. Er zijn enkele versoepelingen opgenomen om kinderen voorzichtig meer ruimte te geven. De oude noodverordening van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland van 3 april 2020 wordt hiermee vervangen. In de periode tot en met 19 mei kan het kabinet een aantal aanvullende of versoepelende maatregelen nemen. Mocht zo'n besluit de noodverordening raken, zal ook deze worden aangepast.

Afgesloten locaties

Vooralsnog blijven verschillende locaties en gebieden en parkeerplaatsen van recreatiegebieden in de regio Zaanstreek-Waterland afgesloten voor publiek. Dit is geregeld in het aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek-Waterland, gekoppeld aan de noodverordening. Het gaat dan om verschillende voetballocaties en skateparken in Zaanstad en Purmerend. Daarnaast parkeerterreinen in het Twiske, Monnickendam en Marken.

Wijzigingen noodverordening

De noodverordening blijft op veel onderdelen hetzelfde. De belangrijkste elementen en wijzigingen lichten we hieronder kort toe.

Evenementen & samenkomsten
Alle evenementen in de regio Zaanstreek Waterland zijn tot 1 september 2020 verboden. Het is verboden zich in de publieke ruimte te bevinden zonder tot andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter. Dit geldt niet voor een gezin en kinderen tot en met 12 jaar, die spelen onder toezicht van ouders en of voogden. De volwassenen moeten wel de 1,5 meter regel volgen.
Alle samenkomsten van meer dan twee personen zijn verboden. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor onder andere:
o Uitvaarten en huwelijken tot en met 30 personen.
o Religieuze samenkomsten tot en met 30 personen.
o Wettelijk verplichte samenkomsten zoals vergaderingen van de gemeenteraad (max 100 personen).
o Samenkomsten nodig voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen en er moeten maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen).

Sporten
Het is verboden om in georganiseerd verband sportwedstrijden te houden. Bij deze restricties zijn een aantal uitzonderingen. Vanaf 29 april mogen jongeren tot en met 18 jaar georganiseerd buiten sporten en bewegen onder begeleiding. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten daarbij de anderhalve meter in acht moeten houden. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar.

Scholen en kinderdagverblijven
Scholen en kinderdagverblijven blijven gesloten tot en met 10 mei. Kinderdagverblijven en scholen zijn tot en met 10 mei wel open voor ouders met vitale en cruciale beroepen.

Vanaf 11 mei 2020 geldt:
o Basisscholen mogen open gaan waarbij de kinderen ten minste de helft van de reguliere onderwijstijd naar school gaan.
o Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs kunnen weer volledig naar school.
o De buitenschoolse opvang is geopend voor kinderen 4-12 jaar die ook op dezelfde dag naar school mogen.
o Vanaf 11 mei is kinderdagopvang (0-4 jaar) weer voor alle kinderen open. Ook mogen kinderen weer naar de gastouderopvang (0-12 jaar).
Middelbare scholen blijven nog wel dicht maar treffen voorbereidingen om eventueel per 1 juni open te kunnen met in acht neming van de anderhalve meter

Recreatie en nachtverblijf
Het is verboden om bouwwerken van tijdelijke aard in de vorm van een slaap- of strandhuisje op of aan een strand te bouwen, te gebruiken of te laten gebruiken. Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden en stranden geopend te houden.

Kijk op www.vrzw.nl voor informatie over de noodverordening in onze regio. Voor andere vragen over de aanpak van het coronavirus en de maatregelen, kijk dan op de landelijke website waar vragen en antwoorden te vinden zijn.