gemeente Landsmeer | Oorlogsmonument Landsmeer wordt opgeknapt

Nieuwsbericht Oorlogsmonument Landsmeer wordt opgeknapt

Gepubliceerd op: 15 februari 2021 12:25

In 2020 vierden we, zij het door het coronavirus in aangepaste vorm, dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd is. Ter nagedachtenis aan de Landsmeerders, die in het verzet actief waren of anderszins van betekenis waren ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, heeft de gemeenteraad van Landsmeer in juli 2019 bij amendement aangegeven graag een plaquette te willen plaatsen bij het oorlogsmonument in Landsmeer. Na onderzoek is onlangs besloten geen plaquette met namen van de oorlogsslachtoffers op het monument aan te brengen. Wel zal het monument opgeknapt worden, zodat deze in goede staat blijft.

Geen plaquette met namen

Naar aanleiding van het amendement waarin de gemeenteraad heeft aangegeven een plaquette te willen plaatsen bij het oorlogsmonument in Landsmeer, is onderzoek verricht naar de namen van de oorlogsslachtoffers die hierop vermeld moeten worden. Het onderzoek is onder andere gedaan bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), het Waterlands Archief, het Noord-Hollands Archief, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) en het Nationaal Archief. Gaandeweg dit onderzoek kwamen er meer namen bij, waardoor de volledigheid van alle namen onvoldoende kon worden vastgesteld. Omdat bij dit gevoelige onderwerp zorgvuldigheid van groot belang is en voorkomen moet worden dat een nabestaande zijn of haar dierbare mist op de lijst, is besloten dat een plaquette met vermelding van de namen van oorlogsslachtoffers niet wenselijk is. Een extra plaquette, die voorzien is van een algemene tekst, is overcompleet gebleken omdat de bestaande tekst op de plaquette en het voetstuk volstaan.

Onderhoud van het oorlogsmonument

Wel is het college voornemens om het oorlogsmonument, dat van grote waarde is voor de Landsmeerders, schoon te laten maken en constructief te laten nakijken. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het monument in goede staat kan blijven verkeren. Voor het opknappen van het oorlogsmonument zal het resterende budget van '75 jaar bevrijding' ingezet worden en stelt de firma Adriaan Goede BV een budget van €1.000 ter beschikking.