gemeente Landsmeer | Overtollige medicijnen? De apotheek en de werf nemen ze graag van u over!

Nieuwsbericht Overtollige medicijnen? De apotheek en de werf nemen ze graag van u over!

Gepubliceerd op: 13 maart 2017 11:25

Iedereen weet het inmiddels: restanten geneesmiddelen horen niet bij het huisvuil. Het is belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. In de gemeente Landsmeer zamelen we restanten medicijnen daarom apart in. Om vervuiling van het milieu en het gevaar van onbedoeld innemen door kinderen te voorkomen. Helaas belanden medicijnen toch nog vaak bij het restafval en veroorzaken zo onnodig vervuiling van het milieu.

Overtollige medicijnen

Doe daarom net als Lien van Eenige en lever uw overtollige medicijnen goed verpakt, apart in bij de apotheek of bij de gemeentewerf. Dan worden ze op de juiste manier verwerkt. Zo dragen we samen bij aan het duurzaam hergebruiken van grondstoffen en dringen we vervuiling van het milieu terug.

Met deze campagne wil de gemeente Landsmeer het gesorteerd inleveren van afval stimuleren om zo de landelijke doelstelling: 75% afvalscheiding in 2020, te behalen.