gemeente Landsmeer | PERSBERICHT Gemeenteraad Landsmeer gaat voor herbenoeming burgemeester Nienhuis

Nieuwsbericht PERSBERICHT Gemeenteraad Landsmeer gaat voor herbenoeming burgemeester Nienhuis

Gepubliceerd op: 19 mei 2017 09:40

Op vrijdag 19 mei heeft de gemeenteraad het besluit genomen om onze burgemeester van de gemeente Landsmeer, mevrouw mr. A.C. Nienhuis, voor herbenoeming aan te bevelen bij de Commissaris van de Koning, de heer J.W. Remkes.

Aanbeveling
De eerste termijn van de burgemeester van de gemeente Landsmeer loopt op
1 september 2017 af. Aan het einde van deze periode van zes jaar is de raad gevraagd om een aanbeveling op te stellen over de herbenoeming. Deze aanbeveling gaat naar de Commissaris van de Koning. Uiteindelijk beslist de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de herbenoeming van de burgemeester. Een aanbeveling van de gemeenteraad speelt een grote rol bij dit besluit.

Voorbereiding door vertrouwenscommissie
De Commissaris van de Koning heeft de raad in december 2016 een bericht gezonden over het aflopen van de benoemingstermijn van burgemeester Nienhuis per 1 september 2017. Op grond van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad de taak om een aanbeveling tot herbenoeming op te stellen. Op 26 januari 2017 stelde de raad een verordening vast waarin de voorbereiding van de herbenoeming nader werd geregeld. Daarbij is een vertrouwenscommissie ingesteld die met de voorbereiding werd belast. De commissie bestond uit de raadsleden Niels Bonenkamp (voorzitter), Adrie van Erp, Nico Boerma en Debby Mulder-Damme. De commissie is bijgestaan door de griffier van de raad, Eva van der Voorde. De voorzitter van de herbenoemingscommissie, raadslid. Niels Bonenkamp: "Om tot een weloverwogen advies aan de raad te komen over de eventuele herbenoeming van de burgemeester, is de vertrouwenscommissie (of herbenoemingscommissie) niet over één nacht ijs gegaan. In maart en april werden gesprekken gevoerd met meer dan twintig personen die professioneel met de burgemeester te maken hebben, in haar rol als raads- en collegevoorzitter, burgermoeder of portefeuillehouder; en tenslotte ook met de burgemeester zelf." De raad heeft daarop besloten het advies over te nemen de burgemeester inderdaad voor te dragen voor herbenoeming.

Burgemeester Nienhuis voor gemeentehuis


Blijk van vertrouwen en waardering
Burgemeester Astrid Nienhuis: "Ik ben dankbaar dat de gemeenteraad mij heeft voorgedragen voor herbenoeming als burgemeester van Landsmeer. Het is toch een bevestiging en blijk van vertrouwen, van waardering. Met veel plezier kijk ik terug op de afgelopen jaren in Landsmeer, jaren waarin ik vele bijzondere mensen heb ontmoet en we samen veel hebben bereikt. Met evenveel energie en enthousiasme blijf ik me ook de komende zes graag inzetten voor de gemeenschap en de regio. Er is nog genoeg te doen. Zowel mijn kinderen als ik hebben het hier nog altijd erg naar ons zin."

Burgemeesters worden bij Koninklijk Besluit benoemd en herbenoemd. De aanbeveling van de raad wordt dan ook, door tussenkomst van de commissaris van de Koning, aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.