gemeente Landsmeer | Perspectiefnota 2017 van de gemeente Landsmeer is vastgesteld

Nieuwsbericht Perspectiefnota 2017 van de gemeente Landsmeer is vastgesteld

Gepubliceerd op: 14 juli 2016 08:55

Algemene Beschouwingen

De behandeling begint traditiegetrouw met het uitspreken van de zogenaamde Algemene Beschouwingen. Alle partijen in de raad spreken in hun Algemene Beschouwingen uit wat zij van de plannen die door het College van B&W in de Perspectiefnota gepresenteerd worden, vinden. De politieke partijen doen voorstellen voor zaken die ze in de Perspectiefnota missen en waaraan zij graag aandacht en geld zouden besteden. De behandeling van de Perspectiefnota is hét moment voor de raad om voor het nieuwe kalenderjaar kaders te stellen.

Voor de politieke partijen is dit dan ook hét moment om kleur te bekennen en te laten zien waarvoor ze staan.

De behandeling van de Perspectiefnota 2017 was om twee redenen bijzonder dit jaar:

-De Perspectiefnota 2017 luidt de klok voor het laatste kalenderjaar van de gemeenteraad en van het College van B&W in de huidige samenstelling.

-Na de opsplitsing van de partij Positief Landsmeer in drie politieke partijen (Positief Landsmeer, Lijst Bosch en Lijst Debby Mulder-Damme) waren er dit jaar 8 partijen in de raad die de Algemene Beschouwingen konden laten horen. De Lijst Debby Mulder-Damme en Positief Landsmeer maakten van deze gelegenheid gebruik.

Vastgesteld

Het was een lange raadsvergadering: van 15.30 uur tot middernacht. Alle deelnemers waren tevreden over het verloop van de avond. Zowel het College als de raadsfracties concludeerden aan het einde van de lange vergadering, dat ze met tevredenheid konden terugkijken op de avond. De perspectiefnota 2017 is vastgesteld!

Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie, het ondersteunend bureau van de raad, telefoon 020-48 77 111 of griffier@landsmeer.nl of op de website van de raad raad.landsmeer.nl.

Logo gemeenteraad (klein)