gemeente Landsmeer | Perspectiefnota 2019: gezonde financiële basis voor de toekomst

Nieuwsbericht Perspectiefnota 2019: gezonde financiële basis voor de toekomst

Gepubliceerd op: 14 juni 2018 16:30

Met de Perspectiefnota 2019 legt het college van Landsmeer een meerjarig positief begrotingssaldo voor aan de gemeenteraad. Het college zet in 2018, waarin de nieuwe gemeenteraad van start is gegaan, een gezonde financiële basis voor de toekomst neer. Het meerjarig financieel perspectief dat het college in de Perspectiefnota biedt, laat een gezonde, financiële exploitatie zien. Met gepaste trots biedt het college de Perspectiefnota 2019 aan.

Bijzondere nota

De Perspectiefnota 2019 is een bijzondere nota, omdat deze volgt op het opgestelde Regeerakkoord en na de gemeenteraadsverkiezingen. Ten tijde van het opstellen van de Perspectiefnota is het nieuwe college inmiddels benoemd, de portefeuilleverdeling bekend gemaakt en het collegeprogramma wordt geformuleerd. De nota legt de basis voor de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022.

Gevolgen voor Landsmeer

In de Perspectiefnota 2019 worden enkele belangrijke ontwikkelingen genoemd die de agenda van 2019 en de jaren erna gaan bepalen. Een aantal van deze ontwikkelingen hebben ook financiële gevolgen voor de begroting van Landsmeer. Voorbeelden van de ontwikkelingen zijn het Interbestuurlijk programma (maatschappelijke opgaven vanuit het Rijk), de Mobiliteitsvisie, de Duurzaamheidsvisie, de Omgevingswet, het nieuwe werken en het investeren in kwaliteit (in dit geval: investeren in de gemeentelijke organisatie).