gemeente Landsmeer | Plaats geen huisvuil bij de Papiercontainers

Nieuwsbericht Plaats geen huisvuil bij de Papiercontainers

Gepubliceerd op: 18 januari 2016 09:00

Het gebeurt weleens dat er (grof) huisvuil wordt geplaatst naast de ondergrondse containers aan de Burgemeester Postweg (bij Deen). Dit is geen aanbiedplaats voor (grof) huisvuil of huishoudelijk restafval. Deze containers zijn uitsluitend bestemd voor papier en glas. Wij verzoeken u dringend geen (grof) huisvuil aan te bieden op deze locatie, maar hiervoor de juiste wegen te volgen.

Afvalkalender

Op de afvalkalender vindt u informatie over het ophalen, inzamelen en inleveren van afval. De afvalkalender is in december 2015 huis aan huis verspreid en is tevens te downloaden via https://publieksbalie.landsmeer.nl/producten/afvalkalender of af te halen bij het gemeentehuis.

Rolcontainers

De inzameling van klein huishoudelijk (grijs) en GFT-afval (groen) vindt elke woensdag plaats; de grijze rolcontainer in de oneven week en de groene rolcontainer in de even week. De rolcontainers moeten op de inzamel dag vóór 7.30 uur op de aanbiedplaats worden klaargezet. U dient de container ook op dezelfde dag weer weg te halen. Rolcontainers die buiten de inzameldagen worden aangeboden, worden ingenomen.