gemeente Landsmeer | Plan van aanpak permanente woningbouw Violierweg

Nieuwsbericht Plan van aanpak permanente woningbouw Violierweg

Gepubliceerd op: 22 juni 2023 11:25

Het college van B&W heeft op 8 juni jl. een plan van aanpak vastgesteld om in de toekomst te komen tot permanente woningbouw op de locatie van de voormalige gemeentewerf aan de Violierweg. Op dit moment wordt daar de tijdelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd. Het plan van aanpak beperkt zich in de beginfase tot het opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp voor de locatie. Deze taak ligt in de huidige fase bij de gemeente, als eigenaar van de grond. Om uiteindelijk tot een definitief bouwplan te komen, wordt eerst een traject doorlopen waarbij de raad en andere belanghebbenden, zoals de direct omwonenden, op verschillende momenten worden geraadpleegd en een bijdrage kunnen leveren. De uitvoering van het definitieve bouwplan – "de palen in de grond" – zal nog enkele jaren duren.