gemeente Landsmeer | Positief burgermeesters besluit evenementen aanvraag Koningsdag 2019

Nieuwsbericht Positief burgermeesters besluit evenementen aanvraag Koningsdag 2019

Gepubliceerd op: 03 april 2019 20:00

Op 3 april heeft de burgemeester van Landsmeer, op basis van een positief advies van de betrokken diensten , het besluit genomen dat de vergunningsaanvraag voor het evenement op Koningsdag 2019 wordt gehonoreerd.

De burgemeester heeft dit op basis van artikel 2:25, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2017 besloten. De vergunning is verleend voor het houden van een muziekevenement op 27 april 2019 (van 14:00 uur t/m 23:00 uur) op het parkeerterrein aan de Sportlaan. De organisator heeft gedurende de voorbereiding helder gemaakt hoe de veiligheid van het evenement in 2019 geborgd wordt voor bezoekers. Het evenement is voor maximaal 2.000 bezoekers. De organisator biedt de muziekvereniging Amicitia de gelegenheid om op te treden. De burgemeester heeft positieve adviezen ontvangen van alle adviseurs.

Burgemeester Van der Stoel: "Het feit dat de ondernemer ruim voldoet aan de gestelde eisen zorgt ervoor dat ik een vergunning kan verlenen voor het koningsdagfeest 2019, dat voor alle Landsmeerders is bedoeld".