gemeente Landsmeer | Programma van eisen voor het OV in Zaanstreek-Waterland vastgesteld

Nieuwsbericht Programma van eisen voor het OV in Zaanstreek-Waterland vastgesteld

Gepubliceerd op: 27 september 2019 11:50

Openbaar vervoer concessie in Zaanstreek-Waterland

De huidige OV-concessie voor het busvervoer in Zaanstreek-Waterland loopt in december 2021 af. De Vervoerregio bereidt daarom een nieuwe aanbesteding voor. De nieuwe concessie geeft een vervoerbedrijf het exclusieve recht om openbaar vervoer te verrichten binnen het gebied Zaanstreek-Waterland vanaf eind 2021. Het gebied bestaat uit de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Uitkomsten burgerparticipatie meegenomen

In het PvE zijn wensen van reizigers, inwoners uit alle betrokken gemeenten, gemeenten zelf en belangengroeperingen meegenomen. Hiervoor heeft de Vervoerregio een uitgebreid traject van burgerparticipatie en inspraak ingezet. Alle ontvangen reacties van publiek, gemeenten, adviescommissies, vervoerders en belangengroeperingen zijn gebundeld en van commentaar voorzien in de reactienota. Het huidige vervoersaanbod in Zaanstreek en Waterland wordt goed gewaardeerd, zo blijkt uit de OV-klantenbarometer en de burgerparticipatie, en is daarom het uitgangspunt in het PvE. Daarnaast is een aantal nieuwe accenten gelegd, bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid, innovatieve vormen van mobiliteit en een hogere kwaliteit van dienstverlening. Er komt een vergaande transitie naar zero emissie vervoer, 80% van de bussen moet bij aanvang van de concessie rijden zonder uitstoot van schadelijke stoffen.

Wijzigingen: avondbediening en verdubbeling ritten

De ontvangen reacties en zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen in het PvE. De belangrijkste zijn: de avondbediening tot 23.00 uur op de ontsluitende lijnen is verplicht, ook in het weekend. Het aantal verplichte ritten naar zowel Oostzaan als Landsmeer in de spits is verdubbeld naar vier. In de avonduren zal hier tot 24.00 uur doorgereden moeten worden. Verder wordt de procedure tot de jaarlijkse wijziging van de dienstregeling zó vormgegeven dat de betrokkenheid van de inliggende gemeenten wordt vergroot.

Vóór de zomer van 2020 is dan de uiteindelijke gunning voorzien en wordt gestart met de voorbereiding van de nieuwe concessie, welke start in december 2021. Het PvE en de reactienota zijn te downloaden via de homepage van www.vervoerregio.nl.