gemeente Landsmeer | Raadsoverleg 11 juni over vervolg Bestuurlijke Toekomst

Nieuwsbericht Raadsoverleg 11 juni over vervolg Bestuurlijke Toekomst

Gepubliceerd op: 02 juni 2020 08:45


Op 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Landsmeer besloten om een bestuurlijke fusie na te streven, in ieder geval met Waterland en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. Daarbij heeft de raad ook besloten dat indien een bestuurlijke fusie niet haalbaar blijkt te zijn, onder voorwaarden een ambtelijke fusie bespreekbaar is.

Waterland blijft zelfstandig

In het afgelopen jaar zijn met de drie gemeenten verkennende gesprekken gevoerd. Oostzaan en Wormerland hebben bij de verkennende gesprekken aangegeven dat zij op ambtelijk niveau willen samenwerken en geen bestuurlijke fusie nastreven. De gemeente Waterland heeft haar eigen traject over de bestuurlijke toekomst van Waterland doorlopen. De raad van Waterland heeft 27 februari jl. besloten om zelfstandig te blijven en ook geen ambtelijke fusie aan te gaan.

Raadsoverleg 11 juni over vervolg Bestuurlijke Toekomst

Dit betekent dat geen uitvoering kan worden gegeven aan het besluit van de raad van Landsmeer om een bestuurlijke (of ambtelijke) fusie na te streven met Waterland, en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. De raad van Landsmeer beraadt zich op deze situatie. Op 11 juni is in de avond een beeld- en oordeelsvormende (BO)-sessie waar de raad met elkaar hierover in gesprek gaat.
Over de uitkomst van het overleg en het vervolgproces wordt uiteraard daarna ook zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.

Coronamaatregelen gemeenteraad

In verband met de coronamaatregelen vergadert de raad zonder publiek. U kunt dus niet naar het gemeentehuis komen om de BO-sessie te volgen. U kunt de BO-sessie wel live beluisteren via de website van Landsmeer (kopje gemeenteraad). Daar staat ook de agenda van de BO-sessie en de bijbehorende stukken voor het gesprek over de bestuurlijke toekomst.

U kunt wel inspreken. Ook hiervoor gelden speciale regels als gevolg van de coronamaatregelen. Indien u wilt inspreken, stuur dan uiterlijk 10 juni een e-mail naar de griffie: griffier@landsmeer.nl.