gemeente Landsmeer | Reageer op onderzoek naar verbetering doorstroming knooppunt A10-N247-s116

Nieuwsbericht Reageer op onderzoek naar verbetering doorstroming knooppunt A10-N247-s116

Gepubliceerd op: 13 februari 2018 13:05

 

De aansluiting van de N247 en de s116 is de drukste aansluiting op de A10 van Amsterdam. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren onderzoeken de Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat verschillende maatregelen. Tot en met 29 maart 2018 kunnen belangstellenden reageren.

Door ruimtelijke ontwikkelingen in Amsterdam-Noord, Purmerend, Waterland en de voltooiing van de Noord/Zuidlijn komt de bereikbaarheid van dit gebied, zowel voor het autoverkeer als het OV, nog meer onder druk te staan. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze NRD staat het probleem rond het knooppunt beschreven, de oplossingsrichtingen en de onderzoeken die worden uitgevoerd. De NRD vindt u op www.vervoerregio.nl/kans.

Reageren en inloopbijeenkomst

Tot en met 29 maart 2018 kunnen belangstellenden meedenken.  Dit kan digitaal via een reactieformulier te vinden op www.vervoerregio.nl/kans.

Belangstellenden kunnen daarnaast op dinsdag 20 februari 2018 tussen 18:30 en 20:30 binnenlopen in het stadsdeelhuis Noord, in de Burgerzaal. Tijdens de bijeenkomst presenteren de Vervoerregio Amsterdam en de samenwerkende partners de oplossingsrichtingen die worden onderzocht in de planstudie KANS. Belangstellenden kunnen zich laten informeren en reageren. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen.

Hoe verder?

Na de reactietermijn van acht weken gaan de samenwerkende overheden de maatregelen verder onderzoeken. Zo wordt uitgezocht welke maatregelen technisch en financieel haalbaar zijn. Leefbaarheid is daarbij ook van belang. Begin 2019 komt er een advies voor een voorkeursalternatief. Hierop kunnen belangstellenden te zijner tijd ook een reactie geven. Op de website vindt u de volledige planning.