gemeente Landsmeer | Registratieplicht voor Bed & Breakfast

Nieuwsbericht Registratieplicht voor Bed & Breakfast

Gepubliceerd op: 23 maart 2023 10:45


Op 23 februari jl. heeft de gemeenteraad de Huisvestingsverordening 2023 vastgesteld. Hierin is de afdeling toeristische verhuur van woonruimte opgenomen. Deze afdeling regelt de registratieplicht voor toeristische verhuur. Vanaf 1 mei 2023 geldt deze registratieplicht voor iedere Bed & Breakfast (B&B). De gemeente Landsmeer wil door deze registratieplicht meer inzicht krijgen in het aanbod van B&B's binnen de gemeente.

Als u een B&B heeft, dan kunt u het registratienummer aanvragen. Het registratienummer is gratis en wordt u na aanvraag direct toegestuurd. Het nummer dient u bij iedere aanbieding van de B&B te vermelden. Indien u dit niet doet, dan riskeert u een boete. Bij een eerste overtreding bedraagt de boete € 1500, bij de tweede en verdere overtredingen bedraagt de boete € 3000 (artikel 4.3.2, tweede lid, Huisvestingsverordening 2023).

Let op: het aan toeristen verhuren van een gehele of gedeeltelijke woning zonder dat de bewoner aanwezig is (particuliere vakantieverhuur) is niet toegestaan, omdat het strijdig is met de bestemmingsplannen. Aanvullende informatie over het toeristische verhuren van woningen vindt u in onze producten- en dienstencatalogus.