gemeente Landsmeer | Remwegdemonstratie groot succes

Nieuwsbericht Remwegdemonstratie groot succes

Gepubliceerd op: 17 april 2018 08:30

Afgelopen woensdag vond op de Zuiderzeelaan een remwegdemonstratie plaats. Al vroeg voor aanvang stonden tientallen kinderen langs de rand van de weg te popelen om te mogen assisteren.

Remweg langer dan verwacht

Tijdens de demonstratie bleek weer hoezeer men zich kan vergissen in de remweg van een auto. Bij een snelheid van 30 km maakte een van de jonge assistenten een perfecte inschatting. De remweg was 3 meter. Maar bij 50 km bleek de inschatting toch te optimistisch. De remweg bleek drie keer zo lang. Als de reactiesnelheid meegerekend wordt, is de remweg nog langer. Daarbij zijn ook de weersomstandigheden van invloed. Het publiek reageerde verbaasd en geschokt.  De twee jonge helden die mochten meerijden, de enthousiaste assistenten en het publiek zorgden ervoor dat de demonstratie een groot succes was.

April verkeersmaand

De remwegdemonstratie was op initiatief van de gemeente Landsmeer georganiseerd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, aansluitend op de themamaand 'snelheid in het verkeer'.

Remwegdemonstratie
Foto: Ria de Boer