gemeente Landsmeer | Resultaten enquête woonruimteverdeling

Nieuwsbericht Resultaten enquête woonruimteverdeling

Gepubliceerd op: 14 maart 2019 15:30

Resultaten enquête woonruimteverdeling

Eind januari is een enquête uitgezet onder inwoners en woningzoekenden in de gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. Het doel was om de mening te peilen van een zo breed mogelijke groep inwoners over de verdeling van de schaarse sociale huurwoning.

De enquête is het eerste deel van het traject van inspraak en advies. Gemeenten en corporaties in deze regio zoeken samen naar nieuwe regels waarbij woningzoekenden die dat hard nodig hebben eerder aan de beurt komen en waarbij de doorstroming beter op gang komt. De schaarste lossen we hiermee niet op, maar het moet tot een betere verdeling leiden.

De uitgebreide rapportage vindt u hier: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/nieuw-systeem/. De rapportage is gemaakt door het onderzoeksbureau van de gemeente Amsterdam (OIS), in opdracht van alle gemeentes en woningcorporaties in de regio.

De resultaten

De enquête, over wie voorrang moet krijgen op een sociale huurwoning en hoe deze woningen toegewezen moeten worden, liep tot 13 februari. In totaal waren er ruim 24.000 reacties van huurders, kopers, jong en oud, wel en niet woningzoekend. Kortom een brede vertegenwoordiging van de inwoners van deze regio. Daarvan kwamen 731 uit reacties uit Landsmeer, die daarmee het hoogste percentage reacties (6,4%) had.

De resultaten laten zien dat er veel verschillende meningen zijn in de regio. Een belangrijk resultaat is dat er begrip is voor het toewijzen van een woning aan woningzoekenden die een woning hard nodig hebben, maar die niet in de urgentie-regeling vallen. In de enquête is door 45% van de deelnemers aangegeven meer dan de helft van de woningen toe te willen wijzen aan woningzoekenden die heel hard een woning nodig hebben.

Van de invullers vindt 39% het een redelijk alternatief, dat mensen die heel hard een woning nodig hebben een tijdelijke woning of gedeelde woning krijgen toegewezen, maar 54% vindt van niet. Zij vinden dat iedereen een gewone sociale huurwoning moet krijgen, met een vast huurcontract.

Wie mag voorrang krijgen?

Op de vraag wie er voorrang moet krijgen, naast de huishoudens die op dit moment al een urgentie kunnen aanvragen, kwamen een paar duidelijke groepen naar voren. De meeste bewoners vinden dat ouders die scheiden, voorrang moeten krijgen op een sociale huurwoning. Ook inwonende gezinnen en thuiswonende jongeren in problematische situaties mogen voorrang krijgen. Voor andere groepen is minder draagvlak voor voorrang.

Inschrijfduur of niet?
Inschrijfduur is geen eerlijke manier van verdelen, zegt 37% van de invullers.  21% vindt van wel en 39% vindt het geen perfecte manier, maar wel duidelijk.

33% van de deelnemers geeft aan dat een puntensysteem de beste manier is van volgorde bepalen bij toewijzing van een sociale huurwoning. Inschrijfduur krijgt 29% van de stemmen. Zoekduur (de periode dat iemand actief zoekt naar een woning) scoort met 20% ook vrij hoog, maar voor loten is er met 6% weinig draagvlak.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

De uitkomsten zijn gespreksonderwerp bij allerlei bijeenkomsten die dit voorjaar in de vijftien gemeenten worden georganiseerd. Daar wordt met inwoners en specifieke belanghebbenden verder gedacht over oplossingen. Deze gesprekken dienen als input voor woningcorporaties en gemeentebesturen.

Bij de stappen daarna worden inwoners en de gemeenteraden weer betrokken. Na de volgende ronde moet er eind 2019 een voorstel liggen voor een nieuwe woonruimteverdeling. Dat voorstel wordt in alle gemeentes ter inspraak gelegd, waarna het vastgesteld wordt door de gemeenteraden.

Waarom een andere woonruimteverdeling?

De gemiddelde inschrijfduur voordat iemand zijn eerste sociale huurwoning kan betrekken, is nu 11 jaar. Gemeenten en corporaties in deze regio zoeken samen naar nieuwe regels waarbij woningzoekenden die dat hard nodig hebben, eerder aan de beurt komen en waarbij de doorstroming beter op gang komt. De schaarste lossen we niet op, maar de verdeling kan beter.

De vernieuwing van de Woonruimteverdeling is een gezamenlijk project van:

regio Zaanstreek-Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad); Amsterdam; regio Amstelland Meerlanden (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn) en woningcorporaties in de regio (De Alliantie, De Key, Eigen Haard, Stadgenoot, Rochdale, Ymere, Woonzorg NL, Intermaris, Parteon, ZVH, Wormerwonen, Wooncompagnie, De Vooruitgang en WOV).